El PS denuncia la “improvisació absoluta” del Govern amb les moratòries urbanística i turística

El grup parlamentari analitza la informació rebuda a una petició de Susanna Vela i la consellera assegura que manquen informes i que la documentació que se li ha fet arribar “és insuficient” i prova que la nova norma vol “apaivagar els ànims i les opinions” aparegudes els darrers mesos

Comentaris

La consellera Susanna Vela ha fet l'anàlisi de les lleis.
La consellera Susanna Vela ha fet l'anàlisi de les lleis. PS

El grup parlamentari socialdemòcrata ha evidenciat la “improvisació absoluta i total” del Govern a l’hora de redactar i tramitar per extrema urgència les lleis que, d’una manera o altra, promouen moratòries en l’àmbit urbanístic i de l’allotjament turístic. La resposta que ha rebut la demanda d’informació tramitada per la consellera general Susanna Vela el passat 26 de setembre “és insuficient” per justificar la llei, ha assegurat la consellera.

Per començar, entre els informes i documentació rebuda no hi consta l’informe de la comissió tècnica d’urbanisme (CTU), que segons la LGOTU és preceptiu i ha de ser previ a l’aprovació del Govern sobre “els plans d’ordenació i urbanisme parroquial dels comuns i les seves revisions, modificacions i canvis per ajustaments tècnics i rectificacions d’errors; els plans i projectes sectorials amb incidència supracomunal, les directrius d’ordenació i la reglamentació urbanística, d’urbanització i de la construcció proposats pel ministeri encarregat de l’ordenament territorial”.

Però també falten dades “importants”, com en qüestió d’educació -no hi ha dades sobre la capacitat del sistema educatiu-, en quant a infraestructures de sanejament -no s’informa de col·lectors i clavegueram-, en relació a la xarxa viària -que no es fa referència al Pla de mobilitat de la Vall central- o sobre les plantes potabilitzadores d’aigua. I en altres aspectes les dades no s’ajusten a la realitat, o no es defineix de manera adequada la metodologia. Així, segons l’informe fet per Ordenament territorial hi hauria un habitant per cada 10,5 metres quadrats edificats. Aquesta aberració és el pal de paller en la que es basa l’argumentació del Govern. Tampoc s’inclou la modificació de les directrius d’ordenació, per a les quals la llei donava un termini d’un mes per a la seva aprovació.

“No hi ha hagut un treball jurídic ni econòmic i tècnic per valorar les repercussions d’aquesta llei”, argumenta la consellera general

D’altra banda, s’han adjuntat dos informes jurídics, un de data del 22 de juliol del 2022 i l’altre de 31 d’octubre del 2022, quan la llei ja ha estat aprovada i en vigor. A més, el primer dels informes indica que el Govern podia completar i canviar les directrius d’ordenació per via reglamentària i ficar el marc de referència per a les polítiques urbanístiques comunals. En el cas del segon, aquest no respon a la demanda que feien els socialdemòcrates -que demanaven els informes que justificaven l’aprovació de la Llei de promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i turístic- ni analitza la constitucionalitat de la norma -quan, recorda Vela, el cap de Govern en el mateix debat d’orientació política ja reconeixia que el text podria acabar davant el Tribunal Constitucional (TC) i, textualment va dir que “pot passar que si s’impugna aquest projecte de llei, el TC pot ser que alguna disposició la consideri inconstitucional; escolti, no passa res, ja ho modificarem”.

Finalment, el Govern també fa arribar una taula comparativa del nombre d’allotjaments turístics i de llits classificats entre el 2004 i el 2021, però sense una anàlisi d’ocupació, una valoració econòmica ni de perjudicis al sector, diferenciat segons tipologia d’establiments i estacionalitat, ni unes línies de millora ni res.

Tot plegat ve a “confirmar les sospites” que tenien els socialdemòcrates, assenyala Vela, i prova “d’aquesta improvisació”. “No hi ha hagut un treball jurídic ni econòmic i tècnic per valorar les repercussions d’aquesta llei”, argumenta la consellera general, que considera que el text busca donar “resposta i apaivagar els ànims i opinions” que han sorgit els darrers mesos en relació al creixement urbanístic que es considerava “descontrolat”. D’aquesta manera, es reforça la posició adoptada pels consellers socialdemòcrates en el seu dia, que valoraven que el text “no ens donava garanties suficients de que fos realment la solució als problemes de creixement del nostre país”.

Comentaris

Trending