El PS demana que l’Ingrés Familiar Medià sigui referència per als habitatges de preu assequible

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat un total de nou aportacions a l’avantprojecte de llei per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania

Bloc d'habitatges al Principat.
Bloc d'habitatges al Principat.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat un total de nou aportacions a l’avantprojecte de llei de mesures urgents per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania i que el Govern ha entrat a tràmit parlamentari per la via de l’extrema urgència. Entre les propostes figura el fet que es prengui l’Ingrés Familiar Medià com a referència per als habitatges de preu assequible que es preveuen, així com altres polítiques “reals” envers aquesta problemàtica.

Les aportacions que proposen els socialdemòcrates aposten per afegir polítiques a la problemàtica de l’habitatge, ja que es considera l’element central de l’actual crisi de poder adquisitiu de la ciutadania. El document presentat per l’executiu, indiquen, sols contemplava l’opció d’oferir un augment de les ajudes en aquesta matèria.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha proposat incloure mesures com, en primer terme, encomanar al Govern a fer efectiu l’augment del salari mínim de 2023 fins a assolir el 60% del salari mitjà vigent aleshores, tal com recomana la Carta Social Europea. Així mateix, s’aposta per incloure la definició d’Índex de Preus de Referència i que es prengui com a referència per als habitatges de preu assequible l’Ingrés Familiar Medià (IFM). En aquest sentit, la renda que es destini a l’arrendament de l’habitatge de preu assequible ha de ser inferior al 30% de l’IFM i s’ha de ponderar amb l’Índex de Preus de referència de la zona i de la tipologia de l’habitatge.

Pel que fa al termini de la pròrroga a la finalització del contracte de lloguer, el grup parlamentari del PS aposta perquè s’ampliï a dos anys més, com a màxim, i que la part arrendatària pugui exigir-la a l’arrendadora. També proposen que el Govern hagi de destinar els ingressos obtinguts amb l’impost sobre els pisos buits a la construcció d’habitatges de protecció pública de preu assequible i que creï un Fons ministerial per a l’habitatge de protecció pública de preu assequible, que ha d’estar finançat a través de l’impost als pisos buits i, en funció de les disponibilitats, “amb els ingressos genèrics previstos al pressupost de l’Administració general”.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending