Podem Andorra es dissol

Tal com fixa la llei electoral, la sala administrativa del Tribunal Superior ha hagut de ratificar la decisió que el consell ciutadà de la formació, que tenia ara sols dos militants i cap activitat, va acordar el passat 5 de novembre

Un rètol de Podem a on la formació tenia la seva seu.
Un rètol de Podem a on la formació tenia la seva seu. ARXIU

“Podem es troba en situació de cessament de tota activitat i funcionament; el Consell Ciutadà ha quedat sense activitat; no hi ha lideratge ni direcció en el partit; es compta en l’actualitat amb només dos afiliats; i el partit no disposa de cap patrimoni ni d’ingressos, el que impedeix totalment la seva subsistència.”

Aquesta és la motivació exposada per l’administrador-liquidador de Podem Andorra per sol·licitar a la sala administrativa del Tribunal Superior, tal i com fixa la llei electoral, la dissolució d’una formació política sempre molt minoritària al país, que de fet no es va arribar a presentar a cap comici però sí que va donar suport a alguna aliança electoral o en algun moment donat al Partit Socialdemòcrata.

La defunció el maig de l’any passat, arran del coronavirus que va contraure durant el tractament d’una altra patologia, del líder, portaveu i ànima de la formació, Joan Seguí, va ser una estocada insalvable. Per expressa demanda del també sindicalista, mai no es va fer cap acte de reconeixement a Seguí. I, a més, aviat es va constatar la inviabilitat de seguir tirant endavant amb el projecte polític.

Joan Seguí durant una de les accions que va dur a terme en representació de la formació que liderava.
Joan Seguí durant una de les accions que va dur a terme en representació de la formació que liderava. Toni Solanelles

Seguint allò que disposa l’article 16.1 dels estatuts del partit, i que diu que Podem Andorra “es dissol per acord de l’Assemblea Ciutadana en sessió extraordinària pres per majoria qualificada de les 3/4 parts dels afiliats en primera convocatòria. Si no s’obté el quòrum esmentat es convocarà en una nova Assemblea Ciutadana en sessió extraordinària amb un interval mínim de 30 dies. En aquest cas, l’acord de dissolució es prendrà amb el vot favorable de la majoria simple dels afiliats”. L’acord es va adoptar el 5 de novembre.

En la demanda presentada al seu dia pel liquidador “es fa constar que l’entitat no disposa de cap patrimoni ni de cap romanent que calgui aplicar, i sol·licita la cancel·lació de la inscripció en el Registre de partits polítics”. La fiscalia, davant la petició i les evidències que contenien les certificacions que es van ajuntar, no es va oposar en cap moment a la dissolució de Podem Andorra.

Comentaris (3)

Trending