Jover demana al Consell General que la llei de finances comunals tingui en compte el sector primari

El Govern ha emès un criteri favorable a un text legislatiu que han presentat les corporacions

Una sessió de Consell General.
Una sessió de Consell General. CONSELL GENERAL

El Govern ha emès un criteri favorable a la proposició de llei de les finances comunals presentada pels comuns. El ministre portaveu, Eric Jover ha demanat al Consell General que hi ha una sèrie d'elements que cal tenir en compte i especialment que "doni un tracte diferenciat al sector primari".

Jover ha comentat que el sector primari té un pes específic en el manteniment de l'ecosistema i "cal que generi més complicitats". En un altre punt del text legislatiu ha dit que el Consell General hauria de tenir en consideració diverses figures tributàries que ja venen revisades per les corporacions comunals. Entre ells hi ha les forquilles de valors més altes. Això segons el ministre donaria més flexibilitat als comuns.

Ha recordat que la llei de finances comunals vigent és la de l'any 2003 i que s'ha fet modificacions però que calia una actualització més profunda amb l'objectiu de simplificar alguns elements i suprimir algunes disfuncions. Així, s’introdueixen diferents canvis i modificacions a la normativa fins ara per aclarir conceptes i supòsits, adaptar l’aplicació dels diferents tributs a la realitat a dia d’avui existent i, en definitiva, millorar tant la seguretat jurídica de l’obligat tributari i dels propis comuns, com l’eficàcia i l’eficiència en la recaptació tributària.

En aquest sentit, amb relació als recursos de naturalesa tributària i als preus públics, de forma general, s’opta per diferenciar les bonificacions obligatòries de les potestatives, donant cobertura a les que recullen les actuals ordinacions, però limitant-les per tal d’evitar noves diferències tributàries; es procedeix a la incorporació d'entitats exemptes (Coprínceps, Consell General, Govern, Comú, Quarts i també l’Església); s’introdueix l’exempció de determinades taxes a determinades institucions per donar resposta als acords institucionals; i s’estableix, amb caràcter potestatiu, el prorrateig mensual del període impositiu en cas d'inici o finalització en el període impositiu dels fets imposables.

Etiquetes

Comentaris

Trending