Les ILP no es podran fer en període electoral i fins passats 60 dies de l’elecció del cap de Govern

El text final tancat per la comissió d’Interior del Consell General impedeix que puguin formar part de les comissions promotores qualsevol càrrec electe, alt càrrec o de lliure designació del sector públic

Recollida de signatures d'una ILP a Espanya.
Recollida de signatures d'una ILP a Espanya.

La llei acotarà el temps durant el qual es poden presentar iniciatives legislatives populars. Així, el text que s’està acabant d’ultimar al Consell General per a la seva votació al ple indicarà clarament que aquestes propostes no es podran fer en període electoral ni, tampoc, durant els primers mesos d’una legislatura. A la vegada, també s’amplia el nombre de persones que no les poden impulsar, incloent qualsevol càrrec electe o de lliure designació que estigui a una entitat del sector públic.

La comissió legislativa d’Interior té gairebé embastat la proposició de llei que s’acabarà sotmetent al ple i que, tret de gran sorpresa, es validarà de forma unànime. El treball de les esmenes ha acabat d’afinar el text, seguint entre altres les consideracions que el Govern va aportar en el seu criteri. Entre altres punts, es considera “adient estipular els períodes inhàbils per celebrar processos d’iniciatives legislatives populars”. I això és el que s’ha acabat incorporant.

Fulles per recollir signatures d'una ILP a Catalunya.

Relacionat

Aval crític del Govern a la regulació de les iniciatives legislatives populars

Així, segons ha pogut saber Altaveu, la comissió ha acordat incorporar a l’article 3 de la llei, la que regula el “tràmit d’admissió” un punt nou en el qual s’especifica que “no es poden iniciar processos d’iniciatives legislatives populars durant els períodes que transcorrin entre la convocatòria d’eleccions generals i els seixanta dies naturals posteriors a l’elecció del cap de Govern”. Tampoc es podrà en el temps comprès “entre la convocatòria i la celebració d’un referèndum”.

Un altre punt que s’ha esmenat és la composició de la comissió promotora d’una ILP. Així, el text original ja deixava clar que no en podien formar part ni consellers generals ni comunals. Ara, tal com havia indicat Govern, s’afegeix que tampoc ho podrà fer qui ocupi “altres càrrecs electes, alts càrrecs i càrrecs de lliure designació d’una administració pública, institució i organismes públics, parapúblics o privats dependents o participats”.

Susanna Vela i Judith Salazar durant la presentació de la proposició.

Relacionat

Proposició del PS per forçar la majoria a mullar-se sobre la iniciativa legislativa popular

Pel que fa al tràmit d’admissió, també s’ha optat per suprimir el límit temporal que es donava a Sindicatura perquè examinés la documentació d’una ILP i decidís si es podia o no admetre a tràmit. Inicialment, es proposaven quinze dies hàbils. Ara no hi ha cap menció explícita i, per tant, s’entén que l’òrgan rector del Consell General podrà respondre en els dies que consideri necessaris, sempre, això sí, de forma motivada.

Un altre canvi, també seguint el criteri emès des de l’executiu, fa referència als plecs per recollir signatures. Així, el text inicial preveia que aquests fossin aportats pels promotors. En canvi, ara s’estipula que s’hauran d’utilitzar els formularis facilitats des del Consell General.

Comentaris (2)

Trending