Govern beneeix la Proposició de llei de família

Ha emès el seu criteri favorable al text que van presentar els grups parlamentaris de la majoria i que introdueix actualitzacions tot mantenint els principis fonamentals de la tradició jurídica andorrana

El cap de Govern, Xavier Espot i el ministre Jordi Gallardo en una sessió de Consell General.
El cap de Govern, Xavier Espot i el ministre Jordi Gallardo en una sessió de Consell General. sfga

El Govern, en el seu criteri, valora positivament les disposicions previstes en la Proposició de llei en matèria de família i, especialment, el fet que el text mantingui els principis fonamentals de la tradició jurídica andorrana i alhora adeqüi i modernitzi altres aspectes que han evolucionat i que estan presents en la societat. El text va ser presentat pels tres grups de la majoria i ara Govern ha emès el seu criteri favorable.

Ho fa perquè considera que recau sobre els poders públics promoure una política de protecció de la família, com a element bàsic de la societat, en els termes en què es proclama a la Constitució, i també en relació amb la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans per la qual es consagra el dret a formar una família com a expressió del dret al respecte de la vida familiar del Conveni europeu de drets humans.

Després d'analitzar el text, el Govern veu molt positiu que hi hagi un conjunt de normes de dret internacional privat que tenen per finalitat determinar en quins supòsits s’aplica la normativa del Principat sobre dret de família quan en la relació jurídica familiar existeixen punts de connexió amb elements d’estrangeria.

El criteri conclou que la Proposició de llei respon plenament a la necessitat imperiosa i inajornable d’efectuar una recopilació ordenada de tota la normativa vigent en matèria de la persona i de la família, i alhora introdueix amb molt bon criteri modificacions necessàries per tal d’actualitzar i adequar la matèria regulada a les realitats familiars i socials.

Comentaris

Trending