Les esmenes del PS a la llei de mesures energètiques demanen responsabilitat a l’Estat

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat dues propostes, entre elles la supressió del capítol que regula la situació de crisi

Consellers del grup socialdemòcrata durant una sessió de la passada legislatura.
Consellers del grup socialdemòcrata durant una sessió de la passada legislatura. PS

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentat les esmenes corresponents al projecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica. Ambdues són de supressió, i en una d’elles es concreta que no s’entén que l’Estat no prengui responsabilitat en segons quines accions. L’altra demana esborrar el capítol que regula la situació de crisi energètica.

La primera de les esmenes presentades pel PS al projecte de llei fa referència a la supressió del capítol tercer. En aquesta part del text es regula com es decreta la situació de crisi energètica (dintre de supòsits excepcionals i únicament durant quinze dies), les mesures que es poden adoptar (tancament parcial d’empreses) i altres aspectes relacionats. El grup parlamentari, però, ha assenyalat que hauria d’estar emparada per la Llei que regula situacions d’excepció.

La segona esmena demana la supressió de l’article 6 del text. En aquest cas, el document remarca que, en cas d’interrupcions temporals de subministrament elèctric “no es prenen en consideració a l’efecte de valorar la qualitat i fiabilitat del subministrament elèctric, i tampoc no generen responsabilitat de les entitats distribuïdores enfront dels seus abonats”. És en aquest darrer punt en el qual s’ha fixat el PS, que ha assenyalat que no s’entén que l’Estat, o en detriment, FEDA, no es faci responsable en donar-se aquesta situació.

Etiquetes

Comentaris

Trending