“El principal actiu d’A2 Security consisteix en la seva cartera de clients”

El ministre de Presidència i Economia torna a justificar la contractació de l’empresa de Toni García

Jordi Gallardo, en primer terme, i Toni Garcia, a la dreta i al fons, en una executiva de Liberals d'Andorra.
Jordi Gallardo, en primer terme, i Toni Garcia, a la dreta i al fons, en una executiva de Liberals d'Andorra. LIBERALS

“El principal actiu d’A2 Security consisteix en la seva cartera de clients, que posa a disposició del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa i que es compon per empreses, provinents majoritàriament dels sectors tecnològic i immobiliari, el turisme, els esports i la biotecnologia, entre altres, així com per contactes institucionals i empresarials a Espanya, França, els Estats Units, Israel, Rússia, Costa Rica, Mèxic, l’Argentina i el Brasil, entre altres.”

D’aquesta manera justifica el ministre de Presidència i Economia, Jordi Gallardo, el bagatge i la trajectòria de l’empresa de l’empresari encampadà i militant liberal Toni Garcia, contractat pel Govern com a assessor i, alhora, proveïdor de serveis. Gallardo ha respost per escrit a una nova bateria de preguntes formulades pels consellers del grup parlamentari socialdemòcrata, que després de rebre la documentació sol·licitada amb anterioritat van quedar amb alguns dubtes. De fet, i després de l’aparició d’una targeta de visita a nom de Garcia i com si d’un assessor personal de Gallardo es tractés, els socialdemòcrates han tornat a demanar més informació.

Gallardo ha respost per escrit a una nova bateria de preguntes formulades pels consellers del grup parlamentari socialdemòcrata, que després de rebre la documentació sol·licitada amb anterioritat sobre la controvertida contractació es van quedar amb alguns dubtes

Sia com vulgui, el ministre explica que “l’article 54.3 de la Llei de contractació pública, modificat per la disposició final tercera de la Llei 18/2019, del pressupost per l’exercici del 2019, habilita l’adjudicació directa quan els contractes es consideren de caràcter sensible i quan corresponen a encàrrecs de ministres relatius a una matèria de la seva competència que té incidència en les directrius i decisions polítiques que determinen els objectius estratègics del Govern”. D’aquesta manera argumenta el titular ministerial perquè no es van sol·licitar altres pressupostos, altres ofertes.

Quan el PS demana quin és el vincle entre la societat assessora privada i ACTUA, Gallardo respon que “en la seva tasca de ‘scouting’ i intermediació d’inversió estrangera que es pugui materialitzar a Andorra, A2 Security es coordina amb Actua per tal que aquesta última pugui seguir alguns dels dossiers que l’empresa A2 Security presenta al ministre. Aquesta relació es produeix tant directament com a través de la secretaria d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació”. La darrera de les qüestions formulades té a veure amb el fet que en la contractació d’A2 Security Assessors s’aplica un precepte relatiu a la llei que regula els drets d’autor. “En resposta a la pregunta relativa a la clàusula sobre drets d’autor inclosa en el contracte, aquesta clàusula s’hi inclou perquè és favorable per al Govern, en el sentit que garanteix: (1) que els drets d’autor que, si és el cas, recaiguin sobre informes, presentacions, produccions audiovisuals i altres continguts generats pel proveïdor durant la seva provisió de serveis se cediran en exclusiva al Govern, i (2) que aquests continguts no infringiran drets de tercers”.

En la seva resposta, Gallardo especifica que “si bé és cert que potser no tots els continguts generats pel proveïdor poden ser considerats com obra, ja que depèn d’apreciacions objectives i subjectives que la doctrina i la jurisprudència van establint (s’ha considerat, per exemple, que un simple fullet de publicitat d’un producte és una obra), l’opció més favorable per al Govern és incloure aquest tipus de clàusules en els seus contractes amb proveïdors”. Tanmateix, “el Govern s’assegura de disposar en exclusiva dels drets d’autor que recaiguin sobre tots els continguts generats per proveïdors i que puguin arribar a ser considerats una obra, la qual cosa, evidentment, pot succeir respecte a informes, presentacions, produccions audiovisuals i moltes altres tipologies de continguts”.

Comentaris (3)

Trending