Terceravia impulsa la creació d’un registre per evitar el malbaratament de productes alimentaris

El grup parlamentari ha entrat cinc esmenes a l’articulat del projecte de llei d’economia circular que s’està tramitant al Consell General

Comentaris

Oliver Alís en el seu escó del Consell General.
Oliver Alís en el seu escó del Consell General. terceravia

Terceravia pretén aconseguir una reducció dràstica en el malbaratament de productes alimentaris. Per aconseguir-ho, proposa crear un registre davant el ministeri de Medi Ambient que s’hauria de suportar, des del punt de vista legal, a través de la Llei d’economia circular. A aquest efecte, la formació a introduït una esmena en el projecte legislatiu que s’està tramitant al Consell General.

El grup parlamentari Terceravia+Unió Laurediana+Independents ha entrat a sindicatura un total de cinc esmenes a l’esmentat projecte de llei d’economia circular. El conseller general Oliver Alis ha estat l’encarregat d’elaborar-les i ha explicat que es tracten d’una esmena de caràcter tècnic, dues per donar més seguretat jurídica al text i dues altres de modificació del contingut.

“Pensem que el fet d’haver de justificar prop del ministeri les raons per les quals certs productes no poden ser donats, posa certa limitació a poder-los comercialitzar i farà aflorar les marques i productes que per alguna raó, els seus fabricants o distribuïdors no són sensibles amb el problema del malbaratament alimentari”, explica Alís

Com s’ha dit, un element fonament, un dels principals objectius del grup és evitar el malbaratament alimentari a través de la creació d’un registre al ministeri de Medi Ambient, on s’aporti el llistat de productes, la seva marca comercial i, si n’hi ha, les raons per les quals l’operador en qüestió no en permet la donació. En aquest sentit, Oliver Alis ha explicat que “pensem que el fet d’haver de justificar prop del ministeri les raons per les quals certs productes no poden ser donats, posa certa limitació a poder-los comercialitzar i farà aflorar les marques i productes que per alguna raó, els seus fabricants o distribuïdors no són sensibles amb el problema del malbaratament alimentari”.

Terceravia introdueix una concreció a l’apartat sobre la distribució als establiments d’aigua de manera gratuïta als clients, la qual rau en el fet de permetre cobrar l’aigua provinent de sistemes de filtratge professionals als usuaris i que la que provingui directament de l’aixeta es serveixi sense cap cost per al client.

El conseller general ha indicat que “d’una part pensem que cal precisar que l’aigua de l’aixeta ha d’estar proveïda a través de la xarxa de distribució, per garantir que aquesta compleix amb els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà (segons el que indica el Decret del 17-10-2007 pel qual s'aprova el Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua destinada al consum humà). I d’altra banda, creiem que els sistemes tècnics de tractament i filtratge d’aigua de l’aixeta, són dels processos més evidents pel que fa a l’economia circular”.

En aquest sentit s’evita que l’establiment de restauració adquireixi aigua embotellada en ampolles de plàstic o de vidre, ja que el mateix establiment reomple les ampolles de vidre, i la seva comercialització no porta associat el transport per carretera de d’aigua embotellada, evitant així el consum de combustibles fòssils entre altres. “Creiem que deixant, aquesta possibilitat, clara a la Llei, donarem garanties als establiments que opten per instal·lar aquest tipus de sistemes”, ha afegit Alis.

Comentaris (3)

Trending