Les representants dels assalariats carreguen contra la gestió del fons de jubilació de la CASS

Martínez Vecina i Caubet lamenten que l’avantprojecte de pressupost per al 2023 del FRJ no reflecteix la realitat, perquè no s’ha volgut tenir en compte “per error o omissió” l’increment de les despeses que s’està donant els darrers temps

Una anterior reunió del consell d'administració de la CASS.
Una anterior reunió del consell d'administració de la CASS. ALTAVEU MÈDIA

Primer xoc, almenys públic, entre les noves representants dels assalariats de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i la resta del consell d’administració. Montserrat Martínez Vecina i Jacqueline Caubet han fet pública una constància en acta en què deixen clara la seva oposició a l’avantprojecte de pressupost del fons de reserva de jubilació (FRJ) per al 2023 i carreguen durament contra la gestió que se’n fa. A més, consideren que volgudament els comptes no reflecteixen la realitat.

Les dues representants dels assalariats han votat en contra de l’avantprojecte, l’aprovació del qual es va accelerar per les exigències del Govern, que vol disposar de les previsions comptables el més aviat possible per poder entrar el pressupost general de l’Estat a tràmit parlamentar el setembre. Segons Martínez Vecina i Caubet, “aquest avantprojecte de pressupost pretén en tot el seu desenvolupament induir a pensar, per error o omissió, que les despeses baixen i que els encarregats del fons estan fent una gestió econòmica eficient quan la realitat és ben diferent”.

En la constància en acta que han fet pública, les dues membres del consell d’administració de la CASS recorden que “la finalitat de qualsevol pressupost és la de projectar cap al futur immediat i amb la màxima exactitud possible la realitat de la institució o organisme.  A tal efecte, és d’us corrent i casi obligatori comparar totes les magnituds expressades (pressupostades) amb l’estimat més proper, és a dir, l’estimat de l’any corrent 2022 i, per respectar el criteri de comparabilitat també és d’ús corrent comparar amb un exercici complert, tancat i auditat, com és en el nostre cas l’execució del 2021”.

“Aquest avantprojecte de pressupost pretén en tot el seu desenvolupament induir a pensar, per error o omissió, que les despeses baixen i que els encarregats del fons estan fent una gestió econòmica eficient quan la realitat és ben diferent”

En aquest marc recorden que en l’avantprojecte de pressupost aprovat per al FRJ “s’evidencia una manca d’informació rellevant sense la que no és possible determinar si el pressupost és raonable o, al contrari, hi ha una desviació important de la realitat, atès que només es compara el pressupost previst per a l’any 2023 amb el pressupost de l’any 2022, és a dir, previsions versus previsions”. Més encara: “En cap moment es faciliten dades o es fa referència a la memòria als ingressos i despeses liquidats l’any 2021, ni estimats el 2022. Així, aquest avantprojecte de pressupost no reflexa la imatge fidel de les despeses ni dels ingressos del FRJ, ja que no es pot comparar amb la realitat”.

Caubet i Martínez Vecina deixen constància que en la reunió celebrada el 28 de juliol ja van demanar més informació sobre els ingressos i les despeses executades el 2021 i estimades per al 2022 i això va fer que s’hagués de posposar l’aprovació de l’avantprojecte de pressupost. “De la informació facilitada es desprèn que en partides com les comissions bancàries, les despeses de personal, les inversions, la despesa corrent... , s’està doblant i triplicant la despesa respecte el liquidat l’any 2021 i l’estimat de l’any 2022”.

Però la informació de la realitat no es veu reflectida en la previsió comptable. Més aviat al contrari. “La lectura del pressupost indueix a interpretar que es reduiran despeses”, indiquen les dues representants dels assalariats, que remarquen que “els percentatges d’increment de despeses del pressupostat el 2023 versus el liquidat l’any 2021 i l’estimat 2022, són realment una exageració i entenem que aquest increment de despeses i personal no s’està veient reflectit en la millora de la rendibilitat del fons que és l’objectiu principal”.

I és que segons fonts de les mateixes representants dels assalariats “el risc de pressupostar molt per sobre del que realment es gasta és que es poden fer despeses innecessàries” i, en conseqüència, es podrien ‘colar’ qüestions que no siguin de l’interès general sinó de l’interès d’algunes parts en concret. Siguin les que siguin. Des dels gestors a alguns dels comandaments del fons mandatats per la pròpia CASS.

Comentaris (16)

Trending