La recaptació estatal lligada al turisme va continuar en franca davallada el 2021

Els ingressos derivats de la taxa al consum, que grava especialment el tabac, va ser set milions inferiors els primers nou mesos de l’any passat respecte del mateix tram del 2020 i l’IGI no s’ha recuperat tal i com el Govern preveia

Turistes passejant per l'avinguda Meritxell.
Turistes passejant per l'avinguda Meritxell. Toni Solanelles

La recaptació de l’Estat pels impostos indirectes, que són els que en gran mesura graven el moviment turístic que es dóna al Principat, van continuar en franca davallada el 2021. Cert que queda veure encara el comportament dels darrers mesos de l’exercici, però els tres primers trimestres evidencien un panorama, inicialment, poc encoratjador. La taxa al consum, que grava especialment el tabac, estava molt per sota, a 30 de setembre, de l’ingressat en el mateix període del 2020. I l’impost general indirecte no s’ha recuperat ni de bon tros tal i com el Govern preveia.

La liquidació pressupostària en concepte d’impostos indirectes assoleix, amb data 30 de setembre del 2021, la xifra de 161,29 milions d’euros que, comparat amb els 161,85 milions d’euros liquidats en el mateix període de l’exercici precedent, representa una disminució de 560.0000 euros, un descens del 0,35% en termes relatius. De moment, l’ingressat els primers nous mesos de l’any -ara s’ha tancat la liquidació pressupostària dels primers tres trimestres- queda lluny del previst per l’executiu. De fet, molt lluny.

Altres figures impositives amb millora en el seu recaptat (com l’IGI, els impostos especials i l’ITP) contribueixen a suavitzar l’impacte de la reducció de la taxa que grava sobretot, s’ha dit ja, el tabac

En aquesta tipologia d’impostos, la tendència negativa es justifica pel menor recaptat en termes de la taxa al consum. D’altra banda, altres figures impositives amb millora en el seu recaptat (com l’IGI, els impostos especials i l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries) contribueixen a suavitzar l’impacte de la reducció de la taxa que grava sobretot, s’ha dit ja, el tabac. Aprofundint en aquesta taxa, i segons les dades que s’inclouen en l’informe de la intervenció de Govern, s’observa un descens significatiu en la recaptació, en termes absoluts.

L’import liquidat, en data 30 de setembre de l’exercici 2021 és de 48,82 milions d’euros, que, comparats amb els 55,50 milions d’euros registrats en el mateix període de l’exercici precedent, representa un descens de 6,68 milions d’euros (reducció del 12,04% en termes relatius). Aquesta caiguda recaptatòria està directament vinculada als efectes que la crisi sanitària del SARS-CoV-2 ha provocat sobre l’economia nacional. La reducció de l’activitat turística al país ha minvat els nivells de consum i, alhora, ha reduït la recaptació d’aquest impost.

IGI I ALTRES

Quant a l’impost general indirecte (IGI), aquest presenta un liquidat, amb data 30 de setembre, de 79,30 milions d’euros que, comparat amb els 75,17 milions d’euros registrats en el mateix període de l’exercici anterior, suposa un increment de 4,14 milions d’euros (un augment del 5,51% en termes relatius). Cal considerar que aquest impost merita a mesura que s’incorpora valor en els lliuraments de béns i les prestacions de serveis. Des d’aquest punt de vista, la creació de valor al país es manté en nivells lleugerament superiors als del 2020.

Igualment, s’observa com, en comparació amb un any pre-pandèmic, el volum de les transaccions de béns i serveis retrocedeix substancialment, fet que dificulta el compliment de les previsions pressupostàries inicials per aquest 2021

Es a dir que, en aquest segon any de crisi sanitària, i aquestes consideracions són fetes per la pròpia administració en els seus informes de seguiment de l’execució del pressupost, els efectes sobre la recaptació de l’IGI són semblants, encara que moderadament més favorables. Igualment, s’observa com, en comparació amb un any pre-pandèmic, el volum de les transaccions de béns i serveis retrocedeix substancialment, fet que dificulta el compliment de les previsions pressupostàries inicials per aquest 2021.

Pel que fa als impostos especials també registra una tendència a l’alça. Aquest impost registra un liquidat, amb data 30 de setembre, de 27,37 milions d’euros que, comparat amb els 26,50 milions d’euros registrats al mateix període de l’exercici anterior, suposa un augment de 869 milers d’euros (increment del 3,28% en termes relatius). Cal mencionar que aquest impost s’aplica en la fase de producció i importació de determinats béns i productes.

Quant a l’impost sobre transmissions patrimonials de béns immobles, aquest registra un liquidat, amb data 30 de setembre, de 2,38 milions d’euros que, comparat amb els 1,65 milions d’euros registrats al mateix període de l’exercici anterior, suposa un augment de 724.000 (increment del 43,81% en termes relatius). L’evolució positiva d’aquesta font d’ingressos de l’Estat està fortament vinculada al major volum d’operacions immobiliàries efectuades al país.

Comentaris

Trending