Per què malgrat tot aixó no es va actuar selectivament...

Comentaris

Per què malgrat tot aixó no es va actuar selectivament, com recomanen les pràctiques internacionalment acceptades de lluita contra el blanqueig, i es va intervenir sense necessitat un banc solvent, precipitan de retruct i per negligència la caiguda a Espanya d'una entitat con Banco Madrid?

Comentaris

Trending