Ordino reclama uns 2.300 euros per infraccions de circulació d’aquest estiu

Corresponen a 82 sancions impagades a empreses i particulars

Un carrer d'Ordino.
Un carrer d'Ordino. COMÚ D'ORDINO

L’estiu a la parròquia d’Ordino ha deixat més de vuitanta sancions impagades per infraccions al codi de circulació i a les normes d’estacionament limitat, segons informa el BOPA aquest dimecres en un edictge publicat pel comú, sancions que sumen més de dos mil euros.

El comú d’Ordino reclama prop de 2.300 euros per infraccions impagades al codi de circulació i a les normes comunals que regulen l’estacionament limitat durant aquest estiu, segons informa el BOPA aquest dimecres. En concret, són 82 les sancions que fa públiques el consistori, que corresponen a empreses i particulars.

Segons es pot llegir a l’edicte, si l’afectat abona la multa en els següents deu dies hàbils s’efectuarà una reducció del 50% de l’import de la sanció, i es considerarà resolt l’expedient i notificada la resolució.

A més, l’afectat podrà presentar al·legacions en el termini de deu dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació al BOPA. Durant els tretze dies següents, a comptar a partir de la data de la notificació de la resolució, en cas que s’imposi una sanció, la persona denunciada podrà efectuar el pagament de manera voluntària, sense reducció de l’import.

En cas que no s’hagin presentat al·legacions, el termini de tretze dies hàbils es computarà a partir de l’acabament del termini de presentació d’al·legacions. Transcorregut el termini de pagament de tretze dies sense que s’hagi abonat, el comú procedirà a l’execució forçosa amb un recàrrec del 20%.

Un aparcament d'Encamp.

Relacionat

Encamp reclama prop de 60.000 euros en multes per incomplir les normes de circulació

Comentaris (1)

Trending