La nova llei de finances comunals permet a la Massana reduir l’endeutament gairebé a la meitat

El fet d’haver de comptabilitzar només el deute d’EMAP que superi els fons propis fa que els números vermells del comú passin de més de 16 milions el 2021 a només 8,9 a 31 de desembre

Pista de Pal Arinsal, gestionada per EMAP, l'endeutament de la qual ja no afecta tant al comú de la Massana.
Pista de Pal Arinsal, gestionada per EMAP, l'endeutament de la qual ja no afecta tant al comú de la Massana.

L’aplicació de la nova Llei de finances comunals ha suposat un important baló d’oxigen pel comú de la Massana. Gràcies al canvi en la fórmula de comptabilitzar l’endeutament, la corporació ha vist com aquest es reduïa a poc més de la meitat. Dels més de 16 milions computats a finals del 2021, a prop de 9 el passat 31 de desembre. El 2022, a més, es va tancar els comptes amb un superàvit entorn el milió d’euros.

Així es pot comprovar amb la liquidació pressupostària del passat exercici, validada aquest dijous al ple del comú. Es tracta del primer any en el qual s’ha d’aplicar el nou criteri de càlcul de l’endeutament. Fins a la seva aprovació, les corporacions havien d’incloure en el còmput tot el deute de les societats participades. Ara, només cal comptar tot el que superi els fons propis de l’empresa. I això, en el cas de la Massana, i d’EMAP, varia molt la situació.

El procés de recompra d’accions preferents d’EMAP culminarà el 2027 i, llavors, “s’alliberà 1,5 milions d’euros als pressupostos comunals per poder fer inversió addicional”

Així, el 2021, el comú tancava amb un endeutament que superava els 16 milions d’euros, dels quals més de 10 provenien de la societat gestora de les pistes de Pal i Arinsal. Un any després, i amb el nou criteri, l’endeutament cau fins a 8,9 milions, ja que des d’EMAP només cal incloure poc més de quatre.

D’aquesta forma, la corporació massanenca guanya molt marge per mantenir-se dins dels límits establerts a la legislació. Cal recordar que no pot superar el 200% de la mitjana d’ingressos dels tres exercicis anteriors. Si el 2021 se situava per sobre del 100%, ara cau a un 50,68%.

El 2022, de fet, va ser un any financerament força positiu per al comú. Els ingressos van ser molt superiors als previstos, fregant els 22 milions quan el pressupost inicial tot just espera 15,7. En canvi, i malgrat créixer, les despeses no van arribar al mateix nivell. Es van quedar en 16,97. D’aquesta forma, la corporació va tancar amb un superàvit comptable de més de 5 milions. Tot i això, si es descompten les partides reconduïdes des del 2021, els números verds reals es queden en 1,126 milions.

WhatsApp Image 2023 03 23 at 10.41.15
Dades d'endeutament del comú de la Massana.

I això sense haver hagut de renunciar a un volum elevat d’inversió. Fins a 9,6 milions s’han destinat a millores a la parròquia, com ha volgut destacar el conseller de Finances, Jordi Areny, amb obres com l’eixamplament de la carretera entre Sispony i els Plans, actuacions a la xarxa d’aigües o l’adquisició d’un terreny a Arinsal per destinar-lo a aparcament.

També s’ha pogut continuar amb la recompra als bancs de les accions preferents d’EMAP, un procés que es va iniciar el 2013. Segons ha apuntat Areny, encara queden 5,8 milions per adquirir els propers quatre anys. “Anem en línia amb les previsions. No ens hem saltat cap any i, fins i tot, algun hem fet compra extra”, ha indicat. El 2027 s’ha de culminar tot el procediment i, a partir de llavors, “s’alliberaran 1,5 milions en el pressupost per poder fer inversions addicionals”.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending