Naturland tanca el 2021 amb pèrdues de més de 900.000 euros i un deute total de 19 milions

Camprabassa celebra aquest dimarts una junta general extraordinària d'accionistes mentre els auditors mostren una incertesa significativa sobre la capacitat de la societat per continuar amb les seves operacions

Comentaris

Les instal·lacions de Naturland durant aquest hivern.
Les instal·lacions de Naturland durant aquest hivern. Naturland

Naturland tanca el 2021 amb pèrdues de més de 900.000 euros i un deute total de 19 milions. Aquestes són les xifres més signficatives que es presentaran aquest dimarts a la junta general d'accionistes. Els auditors mostren una incertesa significativa sobre la capacitat de la societat Camprabassa per continuar amb les seves operacions. D'altra banda, existeix un patrimoni net inferior a la meitat de la xifra del capital social essent causa de dissolució de la societat sinó s'hagués posat remei a la situació. La direcció, juntament amb el comú, ja han pres les decisions escaients per mirar de redreçar aquesta situació.

Camprabassa segueix en una situació de dificultats econòmiques i financeres atesa l'estructura del negoci. Per assegurar la continuïtat de les activitats i la visibilitat de la societat, la direcció, en col·laboració amb una empresa externa, va elaborar un pla de negoci que té com objectiu conèixer la seva capacitat per obtenir ingressos futurs i generar els fluxos d'efectiu necessaris per fer front a totes les seves obligacions. Així com plantejar un pla de reestructuració del deute amb entitats bancàries i amb l'accionista majoritari, el comú de Sant Julià de Lòria.

L'esmentat pla preveu una reorganització de les activitats de les diferents àrees de negoci de la societat, a través d'una major oferta de productes i serveis, que ha de portar a un increment de visitants i un increment en el tiquet mig de consum dels mateixos. L'objectiu és buscar la viabilitat econòmica i financera en el mig termini preveient doblar els ingressos l'any 2026, amb pràcticament sis milions d'euros,

Actualment hi ha un prèstec amb Crèdit Andorra amb carència és de 3.150.000 euros. Des de l'1 d'agost del 2017, Camprabassa paga quota de capital i interessos fins l'1 de setembre de 2029. El tipus d'interès és a Euribor més 3%. També hi ha un altre prèstec amb la mateixa entitat d'1 milió d'euros. La societat paga quota de capital i interessos fins l'1 de setembre de 2036 a Euribor més 3%.

Hi ha dos prèstecs més amb Banc Sabadell d'Andorra per 2.605.405 euros amb quota de capital i interessos amb Euríbor al 3% fins el 5 d'agost de 2029. El segon amb aquesta entitat és de 500.000 euros fins al 6 d'octubre de 2036 amb Euribor a  2,5%. El darrer és un prèstec amb MoraBanc d'1 milió fins el 9 de novembre de 2029 amb Euribor a +3%. El passat més d'abril, es va signar un prèstec amb Andbank per un import total de 500.000 euros. Des del dissabte passat, Camprabassa paga quota de capital i interessos fins l'1 d'abril de 2029 amb un Euribor de l'1,71%.

A més, existeixen diverses demandes contra la societat per accidents, de les quals algunes són per una quantia indeterminada. Camprabassa considera que té moltes possibilitats de guanyar-les, i en cas contrari que aquestes quedin cobertes per les companyies asseguradores.

El director de Naturland, Xabier Ajona, els cònsols i la secretaria general del comú a l'inici de la junta.

Relacionat

El comú de Sant Julià ha aportat nou milions a Naturland des del 2016

Comentaris (8)

Trending