La Mútua Elèctrica reparteix 258.566 euros en dividends

Els sis membres del consell d'administració han rebut, per primer cop, una retribució anual

Comentaris

Seu de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria.
Seu de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria. ARXIU

L'assemblea de la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria ha servir per constatar el bon moment econòmic de l'empresa que ha passat en només quatre anys de tenir 200.000 euros en tresoreria a disposar-ne de 1.896.620,54. Durant l'exercici 2019 s'han repartit 258.566 euros en dividends i se n'han destinat 71.273,87 a reserves voluntàries.

Per primer cop, els sis membres del Consell d'Administració han rebut una retribució anual de 10.201,23 euros a repartir entre tots ells, un aspecte que està regulat en els estatuts de la Mútua. A més, han percebut com a retribució la gratuïtat de la connexió al cable i  al consum elèctric fins a un màxim de 800 kw pel president i 600 kw per a la resta de membres. Aquesta retribució ha suposat un cost de 5.051 euros per a l'exercici 2019.  Durant l'assemblea també es van passar els comptes de les societats dependents que són Cable Mútua de Serveis i la Companyia Pirenaica de Telecomunicacions que han augmentat els seus beneficis passant dels 25.073 euros (2018) als 71.701 (2019).

El capital social ascendeix a 3.367.803 euros, i està representat per 11.753 accions d'un valor nominal de 309,521 euros cadascuna, totes elles d'una mateixa classe i sèrie. Així mateix, la Mútua té constituïda una reserva per a accions pròpies per un import de 49.883 euros per les 161 accions que manté en autocartera.

D'altra banda, l'evolució dels comptes durant aquest any dependran de com progressi la pandèmia i les conseqüències per a la societat són incertes perquè es preveu un lleuger descens en la xifra de vendes i del resultat de l'exercici.

Comentaris (6)

Trending