La Massana aprova un pressupost pel 2022 de 15,7 milions amb un augment del 13%

Es destinen 3,3 milions a inversió, un 45,7% més que el 2021 i s’ha realitzat basant-se en la contenció de la despesa corrent i la prudència a l'hora de valorar els ingressos, seguint la línia dels comptes dels exercicis anteriors.

Comentaris

Les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa.
Les cònsols de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa. Comu de la Massana

El oomú de la Massana ha aprovat aquest dijous el projecte de pressupost per a l’exercici 2022 que s’ha confeccionat basant-se en la contenció de la despesa corrent i la prudència a l'hora de valorar els ingressos, seguint la línia dels comptes dels exercicis anteriors. El total és de 15,7 milions d'euros. Es destinen 3,3 milions a inversió, un 45,7% més que el 2021 (2,3 milions).

Les principals inversions que contempla el comú de la Massana en el pressupost 2022 són  l’eixample de les carreteres secundàries 321 Terra Mora Fase II , l’asfalt del carrer Camí Planell de la Callissa (Sispony) i un tram del carrer Borda Fonta i la reparació del mur, i refecció de dues rotondes a la CG3 (Sorribes i Edifici Cabanota). 

També es duran a terme les obres d’acondicionament de l’abocador i els nous aparcaments als Plans i a l’Aldosa. S'embelliran  les plaçes de l’església i de  Sispony. Un altre de les accions que es consideren prioritàries són les millores en la xarxa d’aigua (Reforma i rehabilitació dipòsit del Solanell), així com la inversió en reposició de la xarxa i utillatge. D’acord amb el que preveu l’article 43 de la Llei de les finances comunals, el deute total formalitzat previst a 31 de desembre de 2022 ascendeix a 20.459.056 euros i un 119,1% del límit màxim d’endeutament. (màxim. 200%) El conseller de Finances, Jordi Areny ha dit que l'objectiu del pressupost "és ser el màxim d'eficients en la gestió i en la millora de la parròquia". Ha destacat que els ingressos han estat superiors als que s'havien previst i que la Massana continua sent una parròquia atractiva per obrir-hi comerços i per residir-hi.

Pel que fa a les despeses, Areny ha remarcat que “ens hem ajustat al màxim,tenint en compte les diferents accions i estudis que es portaran a terme en gairebé tots els departaments”. El capítol de béns corrents creix un 11% a causa de nous projectes com la Fira de l’Esport, que tindrà lloc a la primavera, o el Pla de Foment del Cicloturisme de la Massana. Una de les novetats més destacades és el projecte de creació d’una nova societat pública, que gestionarà el servei d’aigües de la Massana. L’objectiu és crear una nova estructura jurídica que permeti renovar, gestionar i millorar l’eficiència de la distribució.

Per altra banda, el resultat pressupostari provisional a 30 de setembre  és positiu de 2,3 milions euros. Els saldos de tresoreria s'han mantingut estables. Areny ha explicat que el pressupost s'ha pogut executar amb certa normalitat després d'un 2020 marcat pel confinament i la pandèmia. Segons el que preveu l’article 43 de la Llei de les finances comunals, el deute total consolidat acumulat ascendeix a data 30 de setembre de 2021 a 16,7 euros.

LLUM VERDA A LA CONSTITUCIÖ DE SETAP365

Les cònsols de la Massana ja tenen el vist-i-plau del consell de comú per tirar endavant la constitució de la societat de majoria pública SETAP365, que naixerà amb un capital social d’un milió d’euros. El consell ha facultat les cònsols per portar a terme l’operació de constitució de la nova societat i signar tots els documents necessaris, com el pacte de socis o els estatuts.

L’aportació del comú de la Massana en el moment de la constitució de la nova societat serà de 19.931 d’euros, com aportació dinerària, i de 22.285.004 euros, en forma d’accions d’EMAP, com aportació no dinerària. Aquesta aportació no dinerària està composada per 14.999 accions de les 15.000 que ostenta la corporació. És a dir, hi haurà una acció que no es transferirà a la nova societat, amb l’objectiu de poder mantenir la condició d’accionista en el moment de capitalitzar les preferents.

En el moment d’aportar les 14.999 accions, el comú rebrà a canvi 199.634 accions de SETAP365, que es corresponen exactament amb el valor d’EMAP i equivalen a un 19,96% de la nova societat. Tindrà les accions de la número 1 a la 199.634.

 

Etiquetes

Comentaris

Trending