La Massana aprova un nou suplement de crèdit de 500.000 euros a Vallnord-Pal Arinsal

El comú ha adjudicat el concurs de les obres de refecció de la xarxa de clavegueram i aigua potable i pacificació urbana del carrer Costes de Teixidó

Comentaris

El circuit de cordes de Vallnord-Pal Arinsal
El circuit de cordes de Vallnord-Pal Arinsal Vallnord-Pal Arinsal

El comú de la Massana ha aportat 500.000 euros més a EMAP (Vallnord-Pal Arinsal). La corporació ha presentat aquest divendres un resultat pressupostari provisional negatiu de 1,8 milions d'euros a data 31 de març. El resultat pressupostari ajustat previst per al tancament 2021 en la liquidació avançada és d’un superàvit de 512 mil euros. Les xifres s'expliquen per l'aportació de tres milions d'euros al domini esquiable. D’acord amb el que preveu l’article 43 de la Llei de les finances comunals, el deute total consolidat acumulat ascendeix també a data 31 de març de 2021 a 16 milions d'euros

La liquidació del pressupost de despeses: és de 5,6 milions d'euros, un 31,68% del previst mentre que la liquidació de pressupost d’ingresso és de: 3,8 milions d'euros, un 21,44% del pressupostat. Pel que fa al suplement de crèdit a EMAP es fa per les necessitats de tresoreria i perquè disposi dels diners per pagar a diversos proveïdors. El comú ha adjudicat el concurs de les obres de refecció de la xarxa de clavegueram i aigua potable i pacificació urbana del carrer Costes de Teixidó, a l’empresa amb millor puntuació, per un import total de 632 mil euros amb un termini de  quatre mesos i mig. La part més complicada de l'obra es durà a terme durant els mesos de juliol i agost i s'ha esperat a l'acabament de les escoles per iniciar-les. En diversos trams s'instal·larà un paviment fotocatalílic que redueix la contaminació de l’aire mitjançant un agent descontaminant per fotocatàlisi. Sota els efectes de la llum del sol provoca una descomposició dels òxids contaminants en subproductes que són evacuats per les aigües pluvials.

Durant la sessió s'ha aprovat d'acord amb l'article 33.5 de la Llei General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, la publicació dels imports de cessió econòmica del valor del terreny objecte de cessió obligatòria previstos al Pla d'ordenació urbanístic parroquial. La corporació ha decidit no modificar els preus a causa de la situació provocada per la pandèmia. També s'han aprovat diversos suplements de crèdit on destaquen dues partides de 125 mil i 44 mil euros a la xarxa d'aigua. 

Per altra banda, s'ha decidit bonificar en un 100% fins al 15 de juny de 20221 l'analítica per identificació de gossos per marcador SNP l’apartat i el seu contingut a la Ordinació de preus públics i s'ha donat el vistiplau a la permuta d’un terreny comunal situat als Cortals d’Anyós, d’una superfície de 7.626,09m2, amb dos porcions de terreny, de superfícies 1.312,92m2 i 530m2, i a l’ensems una altra porció de 485,50m2 formant part de la finca “Cortal de Masover”. S'ha establert que el terreny comunal que es transmet al particular queda gravat amb la condició de sòl no urbanitzable, tant en el planejament vigent, com en les successives modificacions d’aquest, per tal que no es depassi la diferència de valor establerta legalment, i que no s’augmenti l’edificabilitat de la parròquia.

 

 

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending