La confecció del cadastre de Sant Julià arriba a la zona urbana

Acabats els treballs de preparació, cada setmana es delimitaran diverses parcel·les de la parròquia

Comentaris

Vista general de Sant Julià de Lòria, des del Solà.
Vista general de Sant Julià de Lòria, des del Solà. ARXIU

El cadastre de Sant Julià de Lòria arriba a la zona urbana. Durant la passada legislatura es van delimitar parcel·les a la zona de la Peguera. Aquesta setmana hi haurà delimitacions de béns immobles a la urbanització de les Caubelles, a Nagol i a la carretera de Certers. La intenció del comú es fer-ne cinc o sis cada setmana que s'anunciaran al BOPA.

Les d'aquesta setmana es completen amb els béns immobles de diverses parcel·les de Bixessarri i Aixirivall. El cònsol major, Josep Majoral ha explicat que "després dels treballs de preparació ja hem passat als de camp". Es convoca els titulars de drets de propietat, de cens emfitèutic, de superfície i de concessió administrativa sobre béns immobles situats a les zones a assistir als actes de delimitació. L’assistència pot ser personal o a través d’un representant amb poders suficients.

.D’altra banda, el comú sol·licita la col·laboració dels ciutadans perquè, en cas que disposin de títols de propietat, de constitució del drets reals de superfície, de cens emfitèutic o de concessions administratives i de plànols dels béns immobles, i que pels motius que siguin encara no els han remès a la corporació, els facin arribar a les oficines situades a l’edifici administratiu (departament d’obres públiques, urbanisme i cadastre Tel. 871716) en el termini més breu possible, per a facilitar la feina de l’acte de delimitació. La manca d’assistència dels titulars de béns immobles no suspendrà els actes d’identificació que seran practicats per la comissió del Cadastre sobre la base de les manifestacions de les restants persones assistents i de les informacions de què disposi l'esmentada comissió.

L'any passat, el comú va posar en marxa la comissió del Cadastre que està integrada pels cònsols i per tots els consellers, inclosos els de la minoria de Desperta Laurèdia. També en formen part un tècnic de la corporació i l'UTE SJL que és l'encarregada dels treballs de camp per a l’obtenció de dades i formació de la cartografia cadastral del comú en fase 1. L’import total previst per a aquests treballs és de 724.170,72 euros i preveu un termini d’execució de dos anys. La constitució de la comissió va ser  un pas més per posar fil a l'agulla en un tema que s'arrossega des de fa anys. De fet, el comú ja va aprovar el 2007 el reglament d'obtenció de dades per a la formació del cadastre.

Comentaris (1)

Trending