El comú d’Ordino aprova els comptes del 2022 amb un superàvit d’1,6 milions d’euros

La despesa corrent ha augmentat un 5,98% per les subvencions i les aportacions a esdeveniments esportius

Comentaris

Una imatge de la sessió de comu d'Ordino d'aquest dijous.
Una imatge de la sessió de comu d'Ordino d'aquest dijous. BRU NOYA

El comú d'Ordino ha aprovat aquest dijous els comptes anuals de l'exercici 2022 amb un superàvit d'1,6 milions d'euros. La despesa corrent ha augmentat un 5,98% per les subvencions i les aportacions a esdeveniments esportius. La corporació arrossega un endeutament d'11,8 milions d'euros i el mandat acabarà sense haver-lo augmentat. Disposa, al tancament de l’exercici, de romanent de tresoreria suficient per al finançament de les despeses reconduïdes a l’exercici 2023.

Els comptes han estat aprovats per nou vots a favor, i una abstenció, la del conseller de X'Ordino, Enric Dolsa.  Els ingressos han sumat 13.332.906,68 euros i les despeses 11.681.764,74 euros. S’ha liquidat el 79,54% de la despesa pressupostada per a l’exercici econòmic anterior, un 3,44% per sota del 2021.  

La consellera de Finances, Maria del Mar Coma, ha volgut destacar el sanejament de les finances amb una reducció de deute que va dels 24 milions amb el primer mandat d’Acció Comunal d'Ordino (ACO) fins als 9,7 actuals sense Secnoa, la societat explotadora del camp de neu d'Ordino-Arcalís. "Com cada any hem retornat aproximadament un milió d’euros i el nostre sostre, que inicialment partia de 24 milions, ha passat a 9,7”, ha subratllat Coma.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés ha assegurat que es buscaran alternatives a la construcció per mantenir els ingressos i ha reiterat la bona feina i l’evolució, apuntada per Coma. S’han liquidat 1,8 milions d’euros en el capítol d’inversions que correspon al 45% del total pressupostat que era de 3,958 milions. D’aquestes inversions es poden destacar, la reforma de la plaça de la Closa sobre l’aparcament vertical, la reforma del parc infantil i esportiu de la Covanella, els treballs de restauració de l’abocador del corb i la remodelació del paviment del nucli antic d’Ordino.

Els ingressos han augmentat en 800.000 euros mentre que els impostos indirectes han superat en un 20% la previsió

Els ingressos s’han incrementat un 6,38% en relació a l’exercici anterior (799.630,73 euros). En els impostos directes s’ha superat en un 20% la recaptació prevista, principalment pel concepte d’impost sobre la construcció però que ha estat inferior al recaptat l’any anterior. Com impost indirecte, en concepte d’ITP s’ha duplicat la recaptació prevista amb 1.173.399,30 euros. i representa un 14,44% d’increment en relació a l’exercici anterior.

Pels ingressos del capítol de taxes i preus públics hi ha hagut un increment del 18,45% en relació al 2021, i es constata la recuperació total dels serveis comunals de l’efecte queva tenir l’aturada de serveis i activitats amb motiu de la pandèmia. Tanmateix es destaca la recaptació en concepte de cessió obligatòria urbanística amb 567.086,59 euros quan s’havia previst una recaptació de 200.000 euros i representa un 4% d’increment en relació a l’exercici anterior.

El comú no ha hagut de fer l’aportació prevista al pressupost de 677.000 euros per la mancomunitat de serveis

La variació més important correspon al capítol set de transferències de capital, atès que el comú no ha hagut de fer l’aportació prevista al pressupost de 677.000 euros per la mancomunitat de serveis, atesos els resultats de superàvit d’aquesta entitat. La despesa corrent ha augmentat en un 5,98% en relació a l’exercici 2021. Principalment el capítol tres de despesa financera i el capítol quatre de subvencions. Així la despesa financera s’ha incrementat un 23,28%, ja que el context d’inflació internacional que ha provocat l’augment important dels tipus d’interès.

Pel que fa a l'endeutament és d'11,8 milions d'euros, xifra que suposa el 99,8% de la mitjana d'ingressos dels últims tres anys. En aquest sentit, cal recordar que el límit que fixa la Llei de finances comunals és del 200%.

Durant la sessió s’ha aprovat la baixa d’immobilitzats de diversos actius, a més d'un suplement de crèdit a la comissió de Turisme  Esports i Dinamització, per un import de 25.000 euros; i una ordinació de crèdit extraordinari de 60.000 euros. També s'ha aprovat modificació de l’ordinació de preus públics per aquest any.

DEBAT SOBRE EL MUSEU DE LA MINIATURA

En l'apartat de preguntes, Dolsa ha demanat la col·laboració del comú per evitar el tancament del museu de la miniatura. El conseller de l'oposició creu que el museu aporta molts visitants a la parròquia. El conseller de la majoria, Xavier Herver ha explicat que la polèmica ve per tres suports publicitaris que hi ha la via pública anunciant el museu, i que s'han de treure.

El propietari del museu diu que sense aquests suports perdrà visitants. El comú, per la seva part, li ha ofert solucions alternatives ja que considera que no fa només publicitat de la instal·lació per la qual cosa s'ha trencat el conveni. Segons Dolsa, "fa anys que promou una altra publicitat que la del museu i caldria donar-li una subvenció per compensar els diners que deixa de cobrar per aquests suports",

Per Dolsa, el museu aporta uns 15.000 visitants anuals a la parròquia i ha reiterat la necessitat de concedir-li la subvenció com un bé d'interès cultural. Queda el dubte de saber si hi una normativa comunal que ho contempli. Segons Mortés, l'acord era per publicitar únicament el museu i Zorzano hi ha posat publicitat aliena a la instal·lació i cobrant per això.


 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending