Canillo aposta per protegir espais i planteja reduir a la meitat l’edificabilitat de la parròquia

El comú presenta una revisió del POUP amb la voluntat de fer “un urbanisme més ordenat quant criteris qualitatius” i alhora garantint en paral·lel tant la sostenibilitat dels diferents nuclis com el seu creixement econòmic

Un moment de la reunió de poble sobre el pla d'urbanisme.
Un moment de la reunió de poble sobre el pla d'urbanisme. COMÚ DE CANILLO

“Ordenar millor aquest sòl urbanitzable.” Fer un “urbanisme més ordenat quant a criteris qualitatius”. “Ajustar l’edificabilitat global” i fer-la “més sostenible”. Aquestes són algunes de les declaracions d’intencions del comú de Canillo en relació amb la revisió del pla d’urbanisme parroquial (POUP), que ja està en exposició pública. Respecte del pla inicial, del 2007, la proposta que es posa sobre la taula es redueix a menys de la meitat la capacitat d’edificar en sòl urbanitzable.

El cònsol major, Francesc Camp; el conseller d’Urbanisme, Cerni Pol; i l’urbanista de l’equip redactor del projecte Jordi Soler han presentat les línies mestres dels canvis projectats en una reunió de poble a l’auditori del Palau de Gel. Camp i Pol han destacat el fet que es vol preservar i protegir més i millor la parròquia, especialment a mida que les zones edificables s’allunyen dels centres urbans. El cònsol major ha explicat que es planteja “una reducció de l’edificabilitat molt important”. Camp ha definit com un repte engrescador la revisió urbanística i ha advocat per continuar mantenint Canillo com una “parròquia de muntanya amb essència i valors de muntanya”

Camp ha definit com un repte engrescador la revisió urbanística i ha advocat per continuar mantenint Canillo com una “parròquia de muntanya amb essència i valors de muntanya”

En concret, en les zones urbanitzables, que representen el 5% del sòl total de la parròquia i és on es planteja la revisió urbanística més important, es redueix en un 57% l’edificabilitat màxima global. Dient-ho d’una altra forma i tal i com ha explicat el cònsol major canillenc, si el que preveia -o preveu, vaja- el POUP del 2007 permetia construir perquè a Canillo hi poguessin viure fins a 109.000 persones, amb el que es planteja ara, si es construís tot, el sostre quedaria en 46.000 habitants, que són deu vegades més la població fixa actual i cinc cops més si a la població fixa s’hi afegeix la flotant i la turística.

De fet, a l’inici de la reunió de poble, amb assistència presencial d’unes setanta persones i el seguiment telemàtic de mig centenar més, s’han donat tot un seguit de dades en relació a les unitats immobiliàries existents a la parròquia, per evidenciar que hi ha “una oferta molt per sobre de la demanda”. En aquest sentit, Camp, guiant ja l’exposició cap a la justificació de la major restricció o protecció, ha afirmat que “tenim capacitat de créixer encara que no es construeixi”. L’aprovació provisional del pla s’hauria de produir com a molt tard el 13 de setembre.LES DATES CLAU

Pel que fa al calendari d’aprovació provisional del POUPC, el passat 13 de setembre del 2020 va començar la suspensió temporal de llicències en règim d’obres i actuacions provisionals en UA de sòl urbanitzable. El 28 d’abril 2021: suspensió temporal de parcel·lació de terrenys i noves urbanitzacions, en determinades UA de sol urbanitzable (UASUBLE), de sol urbà no consolidat (UASUNCS) i de sol urbà consolidat (UASUC). El 9 de juny de 2021: Inici exposició pública POUP (60 dies hàbils). (Presa en consideració de les al·legacions). El 31 d’agost del 2021: final exposició pública POUP. El 13 de setembre: Aprovació provisional del POUP.Camp ha deixat clar que la reducció mitjana no s’ajusta a la realitat atès que hi ha una gradació molt notable a mida que s’allunya dels nuclis urbans, com s’ha dit. Igual que el sòl urbà pràcticament no sofreix variacions, l’urbanitzable cèntric tampoc no experimenta grans canvis. Es “concentra” tot plegat i la possibilitat d’edificar “es va reduint progressivament a mesura que es va cap a indrets actualment molt protegits o poc edificats”. Es preveu una protecció reforçada, per dir-ho així, a la Vall de Mereig, la Vall de Montaup, la Vall del Riu i l’Armiana, la Vall de la Coma i Entor, i la Vall d’Incles, per tal de poder valorar la idoneïtat de la ubicació, usos, i paràmetres normatius dels futurs creixements.

I és que una de les premisses en les que també s’emfatitza és la voluntat de preservar el patrimoni natural i cultural amb la definició de zones d’especial protecció i la cura dels nuclis antics. A més, el pla també centra l’atenció en facilitar el desenvolupament dels nuclis urbans amb la millora de la mobilitat i la integració de criteris energètics a les edificacions.

Foto 10 6 21 19 11 25
Els tres 'ponents' del pla d'urbanisme: Cerni Pol, Francesc Camp i Jordi Solé.

Quant a les propostes que afecten a la millora de la mobilitat, destaca la reducció de l’amplada de les carreteres secundàries per disminuir l’impacte paisatgístic i la previsió indicativa d’accessos a les unitats en sòl urbanitzable, la creació d’una nova avinguda del poble de Canillo, un nou carrer amb accés les escoles, la continuació del carrer de les Terres per la part alta del poble de Soldeu i la preservació dels nuclis i conjunts històrics i tradicionals.

L’explicació dels polítics i els tècnics s’ha allargat poc més de 70 minuts i no ha suscitat gaire preguntes. Una altra cosa serà el moviment que hi hagi durant els tres mesos que es preveu d’exposició pública per poder fer al·legacions al pla. Camp s’ha mostrat convençut que moltes de les propostes que es faran serviran per millorar més encara el planejament. També ha explicat el cònsol major canillenc que fins ara no havien fet cap contacte ni consulta per no aixecar la llebre. Des de la platea de l’auditori, el cap de la minoria, Albert Torres, ha explicat que a ells fa unes setmanes se’ls havia donat detalls de la revisió però sense que hi hagi cap consens ni hagin participat en cap comissió.

Etiquetes

Comentaris (8)

Trending