Operaris de la plataforma esquiable de Soldeu miren de reduir l’impacte d’un vessament de formigó al riu

Comentaris

  • L’actuació que s’està duent a terme pel cantó de les pistes, on s’intenta consolidar el sòl, hauria provocat filtracions de ciment a través de les fractures que presenta el terreny
  • El material injectat, tècnicament conegut com a ‘lletada’, és molt poc espès, fet que ajuda a la seva dissolució en l’aigua i, per tant, a ser molt menys perceptible
  • Les presses pel compliment del calendari seria una de les raons que haurien fet descartar una intervenció menys agressiva que s’hauria de dur a terme en dues fases
  • Aquesta part de l’obra l’està realitzant una empresa italiana subcontractada per Locubsa, una de les tres adjudicatàries andorranes del projecte constructiu impulsat per Ensisa
Tècnics que treballen en les obres de construcció de la plataforma esquiable de Soldeu estan actuant per reduir l’impacte d’un vessament de formigó que hauria arribat ja al riu. Els responsables de l’actuació estan intervenint amb la màxima cautela i discreció vist com n’és de polèmic el projecte. La filtració del formigó, molt poc espès, s’hauria donat a mig matí i el fet que sigui molt líquid fa que la seva dissolució amb l’aigua sigui, segons les fonts consultades, molt més senzilla i, per tant, l’impacte visual menys perceptible. Els treballs es concentren al cantó de pistes i seria allí on hi hauria hagut l’incident, segons fonts coneixedores dels fets. Els operaris miren de reduir tant com poden la seva actuació a la banda més propera del poble perquè els hotelers, començant per casa Calbó, es queixen de les molèsties que causen les obres. Tant pel que fa a sorolls com a pols. L’impacte acústic s’està mesurant contínuament per evitar les queixes dels clients dels hotels. Les fonts consultades han assegurat que el nivell de contaminació sonora es manté dins els paràmetres permesos. El que no està permès és contaminar el riu, encara que era una circumstància que podia passar. De fet, en algunes zones es treballa a tot just deu metres de l’aigua. Especialment al costat de pistes, que és on hi hauria hagut l’incident. L’actuació prevista era per reconstituir el sòl. Compactar-lo. El formigó s’injecta a una pressió molt elevada i sense pràcticament grava. De fet, se l’anomena lletada. Segons fonts coneixedores de l’operatiu, alguns dels tècnics van advertir que es fes el treball en dues fases. En un primer moment, injectar una part del formigó a menys pressió per no desestabilitzar el terreny i, alhora, esperar que el sòl es consolidés. En una segona fase, i una vegada ja feta la consolidació inicial, abocar una segona tongada de formigonat per acabar el treball previst. Però això topa amb les presses que fixa el calendari i els tècnics responsables d’aquesta part de la feina ho van acabar desestimant. Segons les fonts consultades, el formigó s’hauria ‘escapat’ a través de les escletxes i fractures que present el sòl i la roca en aquella zona. Un dels primers testimonis del vessament hauria estat el mateix arquitecte responsable del projecte, Lluís Viu, que estaria fent el seguiment dels treballs. De fet, segons altres fonts, aquest dimarts membres del consell d’administració d’Ensisa, promotora de la passarel·la, tenia previst fer una visita d’obra rutinària. L’empresa que està duent aquesta part del treball és italiana. Segons les fonts consultades, i tot i les diferències que hi havia entre les tres empreses andorranes que tenen adjudicada l’obra, Locubsa va decidit subcontractar aquesta part de la feina a una empresa estrangera per una qüestió de cost i de coneixement de les tècniques emprades. Fonts coneixedores del projecte han assegurat que al Principat hi ha poquíssima experiència en la pràctica d’aquesta tipologia d’intervencions.

Comentaris

Trending