La justícia catalana tomba la Zona de Baixes Emissions de Barcelona però la decisió no és ferma

El Tribunal Superior de J té ustícia considera, en una sentència contra la qual l'ajuntament de la capital catalana estudia recorre, que la mesura ambiental un excessiu àmbit geogràfic d’implantació i una excessiva restricció del tipus de vehicles afectats

Un cartell de la Zona de Baixes Emissions.
Un cartell de la Zona de Baixes Emissions. ALTAVEU

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat l'ordenança de la zona de baixes emissions (ZBE) de l'ajuntament de Barcelona després d'estimar sis recursos presentats per 10 col·lectius. L'anul·lació entra en vigor aquest dimarts. Des d'inicis del 2020 els vehicles sense cap etiqueta ambiental  no podien entrar a la ZBE, però la pandèmia va posposar les sancions fins a finals del 2020. La sentència admet que la Unió Europea ha denunciat la qualitat de l'aire de Barcelona i no posa en qüestió que l'ajuntament hi intervingui, sinó que les mesures proposades siguin proporcionades.

El tribunal considera, entre altres fonaments de la seva resolució, que la zona té un excessiu àmbit geogràfic d’implantació i una excessiva restricció del tipus de vehicles afectats. La sentència no es ferma i es pot presentar recurs de cassació al Tribunal Suprem. Inicialment, el TSJC va refusar aplicar unes mesures cautelars per a la seva suspensió i ara, en sentència les aprova parcialment. Amb tot, com que la decisió no és ferma i l'ajuntament de la capital catalana encara hi pot recorre en contra -té trenta dies per fer-ho- la ZBE es manté vigent.

Segons el tribunal, "la intensitat i abast general de les restriccions exigia que es complissin els requisits de motivació" establerts per la llei per "valorar l'impacte de les mesures en el mercat i la competència". En l'expedient adminisratiu "no es fa una anàlisi suficient de les alternatives, ni de les conseqüències econòmiques, socials i sobre el mercat i la competència que produeixen les mesures". Tampoc "s'avaluen prou els costos i beneficis que implica el projecte de disposició pels seus destinataris, així com les càrregues administratives que suposa".

A més, consideren que hi ha "vicis substancials en l'elaboració de la norma", sobretot pel que fa a les memòries i informes utilitzats, basats en dades no actualitzades, cosa que obliga a anul·lar-la. De fet, els magistrats creuen que la normativa no compleix els principis d'idoneïtat, necessitat i proporcionalitat. La  setmana passada, l'ajuntament donava resultats de l'ordenança. Segons l'informe ha permès reduir 609.000 desplaçaments en vehicles més contaminants que comporta la reducció dels nivells de diòxid de nitrogen (NO2) a la ciutat.

La ZBE  comprenia la capital catalana i també els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i part de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat

La ZBE de Rondes de Barcelona comprenia la capital catalana i també els municipis de L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i part de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Els vehicles sense autorització o sense el permís diari no hi podien circular de dilluns a divendres entre les 7 hores i les 20 hores. La mesura afectava també els vehicles amb matrícula andorrana. El passat mes de novembre,  l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va modificat el Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats Zona de Baixes Emissions (ZBE), que obligava a tots els vehicles estrangers que desitgin accedir-hi a inscriure’s.  

Els vehicles que complien amb els requisits ambientals podien fer una inscripció general que fins ara era vàlida per dos anys, però amb la modificació del reglament metropolità aquesta inscripció passava a ser considerada permanent sempre que no canviïn les condicions d’accés a la ZBE. El canvi també s’aplicava als vehicles estrangers que ja havien fet el seu registre i, per tant, estaven autoritzats de forma permanent. Així doncs, tot vehicle inscrit ho estava de manera definitiva i no requeria cap renovació. Els vehicles que no complien les característiques ambientals per accedir a la Zona de Baixes Emissions havien de sol·licitar autoritzacions diàries, fins a un màxim de deu durant un any.

Comentaris (9)

Trending