Més de mig miler de caçadors podran abatre 119 isards entre l'11 i el 18 de setembre

Comentaris

Més de mig miler de caçadors podran abatre 119 isards entre l\'11 i el 18 de setembre
Més de mig miler de caçadors podran abatre 119 isards entre l\'11 i el 18 de setembre

119 isards per a 511 caçadors. Aquestes són les dues xifres principals que serveixen com a punt de partida per a la propera Setmana de l’isard, prevista entre els dies 11 i 18 de setembre. Els darrers anys han crescut tant el nombre de caçadors que volen participar en la tradicional cita cinegètica com la cabana del animal ‘rei’ de les muntanyes andorranes. Percentualment el creixement és molt més elevat quant als caçadors.

Després de la reunió del 28 de juliol de la comissió de seguiment de la caça, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha fixat 119 captures d’isards per a un total de 511 caçadors. Cal destacar que des del 2012, el nombre de caçadors ha incrementat d’un 30% (de 392 al 2012 a 511 al 2016), mentre que la població d’isards s'ha incrementat un 10% i presenta una tendència a l’estabilització els darrers tres anys. Enguany es constata un índex de creixement del 20,13% en la població d’isards. Aquesta població evoluciona favorablement des del brot de pestivirus, el que permet afirmar que el pla gestió i els plans de caça aprovats compleixen els seus objectius, segons el ministeri de Medi Ambient.

El període hàbil per constituir les colles de caça de l’isard mitjançant l’oficina virtual de l’Administració és del 15 al 29 d’agost del 2016, ambdós dies inclosos. Després de l’adjudicació directa de les captures a cada colla i en cas que restin captures per atorgar, s’adjudicaran mitjançant un sistema de sorteig públic que tindrà lloc el dia 31 d’agost a l’edifici administratiu del Govern. El cap de colla podrà recollir les anelles de captura del 5 al 7 de setembre del 2016 al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern.

Durant la Setmana de caça de l’isard els caçadors hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, la llicència especial de caça de l’isard, que es compon del carnet de caçador i del document acreditatiu de la constitució de la colla de caça de l’isard. 

Així mateix, en la mateixa reunió de la comissió de seguiment de la caça del 28 de juliol es van tractar els plans de caça de l’isard en el vedat de caça d’Enclar i els del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú. El període per sol·licitar la participació en els corresponents sortejos és del 16 d’agost al 2 de setembre del 2016, ambdós dies inclosos. Els sortejos se celebraran el 14 de setembre vinent a l’edifici administratiu del Govern. El Pla de caça de l’isard al vedat d’Enclar d’aquesta temporada preveu 21 captures selectives i una captura de trofeu mascle. Pel que fa al Pla de caça del cabirol, s’autoritzen 60 captures de femella i 60 captures de mascle. 

Pla del mufló

D’altra banda, el Pla de caça del mufló preveu 70 captures de femella i 70 captures de mascle. Els caçadors adjudicataris d’una llicència especial de caça hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, el carnet de caçador i el document que certifica l’entrega de l’anella corresponent a la captura adjudicada. La temporada de caça menor 2016-2017 queda fixada del diumenge 2 d’octubre del 2016 al 8 de gener del 2017. Els dies hàbils són els dijous, els diumenges i els dies festius establerts.

La temporada de caça del porc senglar i del cérvol queda fixada del diumenge 2 d’octubre al 28 de febrer. Els dies hàbils són els dijous, els dissabtes, els diumenges i els dies festius establerts. Enguany, els preus de totes les llicències s’han actualitzat amb l’increment corresponent de l’IPC des del 2008.

Font: agència ANA / Govern

Comentaris

Trending