Més de la meitat dels treballadors de l’hostaleria han vist reduïda o suspesa la seva jornada laboral

Les peticions d’ERTO afecten ja més de 8.700 assalariats, essent el sector del comerç el segon que més demandes ha fet

-
-
Les demandes per reduir la jornada laboral o suspendre-la del tot a través de la suspensió temporal del contracte afecta ja 8.716 treballadors. Molts d’ells són o assalariats del sector de l’hostaleria o del comerç. De fet, més de la meitat de les persones fins ara empleades en el món hostaler estan afectats per un ERTO total o parcial, segons les dades que ha fet públiques aquesta tarda el ministre de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover.

Fins a la data, 1.052 empreses han demanat acollir-se al mecanisme que en els països de l’entorn es coneix com a ERTOs. En el seu conjunt, aquestes més de mil empreses ocupen a unes 11.400 persones, d’aquestes, 8.716 resulten afectades per les sol·licituds que s’estan tramitant. En aquest sentit, i sempre segons les dades facilitades per Jover, ara per ara les peticions formulades comporten la suspensió temporal del contracte de 6.890 assalariats i la reducció de la jornada laboral de 1.826 treballadors més.

Segons Jover, el 31,8% de les peticions les han fet empreses del sector de l’hostaleria, mentre que el comerç ha promogut el 28% de les demandes. Un altre sector molt important per a l’economia del Principat com la construcció, que va poder reprendre dilluns l’activitat, ara per ara mira de mantenir les plantilles. Tan sols un 1% de les empreses del país del sector de la construcció han promogut ERTOs totals o parcials. Més enllà d’aquests tres sectors empresarials, els tres següents que vindrien per volum percentual de demandes serien: serveis (12,3%);  activitats immobiliàries, lloguers i serveis empresarials (11%); i activitats sanitàries, veterinàries i socials (6,2%).

Concretant més detalls sobre els sectors hostaler i comercial, Jover ha explicat que 335 empreses de l’hostaleria, que representen el 32% del total de companyies del sector, han activat el mecanisme inclòs en la segona llei òmnibus. En canvi, tot i ser el 32% de les empreses representen del 54% dels assalariats del sector. Quant als comerços, els que s’han acollit a la suspensió de contractes o reducció de jornada són només el 10%, en canvi, es tracta d’empreses grans, de superfícies comercials importants, atès que ocupen el 40% dels treballadors del sector.

Finalment, Jover no ha pogut avançar quantes resolucions s’han produït ja formalment des de l’administració. El ministre ha destacat que s’està treballant en la qüestió però també ha recordat que en aquesta ocasió, un silenci administratiu és positiu. El portaveu governamental ha afirmar que és la resolució explícita o el silenci positiu tàcit que obre la porta a l’emissió del certificat que serà l’aval per demanar la reducció del lloguer de l’habitatge o la carència d’hipoteques i préstecs.

Comentaris (2)

Trending