Més de 3.000 empreses i autònoms del país s’acullen a la reducció de la factura elèctrica 

Des de l’inici de la crisi sanitària, FEDA ha aplicat reduccions del 100% de la factura per a les empreses i els professionals que han hagut d’aturar la seva activitat i del 80% per a d’altres professionals

Seu central de FEDA.
Seu central de FEDA.
Més de 3.000 empreses i autònoms -en concret 3.007- s’havien acollit fins al 10 d’abril a les reduccions de la factura establertes en la primera de les lleis òmnibus, un volum que representa aproximadament la meitat de les empreses del país. La major part d’elles (el 77%) es beneficiarà de l’exempció total de la factura i la resta (un 23%) de la reducció del 80%. 

En relació amb la tipologia de clients que s’han volgut i pogut acollir a aquestes ajudes impulsades per la companyia, 2.153 són petites empreses i autònoms, un 25% dels quals s’ha acollit a una reducció del 80% de la factura, i el 75% restant a la reducció íntegra de la seva factura. Pel que fa a les empreses que són de gran consum, un total de 104 empreses han sol·licitat l’aplicació dels descomptes en les seves factures, el 82% d’elles han sol·licitat una reducció del 100% de la seva factura. De les 750 empreses amb un consum mitjà d’electricitat que han demanat el descompte en la seva factura, el 84% d’aquestes gaudeix de la reducció íntegra en les seves factures. 

A més d’aquesta mesura, FEDA també ha disposat a empreses i autònoms la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament de les factures de l’electricitat fins a 12 mesos sense interessos. Durant aquest període, s’han rebut 46 sol·licituds de fraccionament de les factures i 400 demandes d’ajornament. També es garanteix que no s’efectuïn talls de subministrament en cap concepte. Totes aquestes dades, assegura FEDA, demostren el compromís de la companyia envers la societat per ajudar al màxim possible al teixit econòmic del país per poder superar la situació actual amb la menor afectació possible.

Davant de la situació generada per la COVID-19, la prioritat de FEDA també se centra a garantir el perfecte funcionament del servei i assegurar el subministrament elèctric a tot el país. Per això és imprescindible garantir la salut dels treballadors de l’empresa, assegurar que els contactes – tant entre els treballadors com amb els clients— siguin els mínims possibles i que gràcies a aquest distanciament, es tinguin els equips disponibles necessaris per a un funcionament òptim de l’empresa.

Comentaris

Trending