Retirades 50 tones de residus i fusta inerta dels cabals dels rius del país en quatre anys

Medi Ambient preveu destinar 73.000 anuals a la neteja dels cursos fluvials del Principat i busca empresa perquè es faci càrrec dels treballs

El riu Valira d'Orient al seu pas per Canillo.
El riu Valira d'Orient al seu pas per Canillo. ARXIU

Entre el 2018 i l’any passat s’han retirat pràcticament cinquanta tones (en concret 49.410 quilos) de residus i fusta inerta que es trobava al bell mig dels cabals dels rius del país o en la zona de ribera més propera a l’aigua. Aquestes dades s’inclouen en el plec de bases elaborat pel departament de Medi Ambient en relació als treballs de neteja dels cursos fluvials del Principat.

La voluntat del departament, que busca una empresa que es faci càrrec dels treballs, és que es netegin anualment uns 645.000 metres lineals de cursos fluvials. A raó, per tant, de mitjana, de 54.000 metres el mes. La previsió de Medi Ambient és destinar en xifres rodones 73.000 l’any a aquesta feina. Alhora, s’abonen suplementàriament 788 euros per metre quadrat d’amiant retirat. El preu inclou la seva gestió posterior.

El 2021, dels quatre darrers exercicis que s’inclouen en l’esmentat plec de bases, és el que menys metres de cabal fluvial es van resseguir i, en conseqüència, el que menys quantitat de residus dels cursos de riu es van extreure. En concret, es van netejar 645.600 metres lineals de rius i es van recuperar 11.400 quilos de brossa. Ela anys anteriors, i especialment el 2019, les quantitats havien estat força superiors.

Així, el 2018 es van resseguir 653.057 metres i es van extreure, entre residus i fusta morta present als cabals aqüífers, 12,74 tones de material. L’any següent, s’ha dit, va ser el més productiu, amb 737.861 metres netejats i 13.032 quilos recuperats. Finalment, l’any de l’esclat de la pandèmia es van resseguir 663.400 metres de cursos fluvials i es van recollir 12, 24 tones de residus.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending