A partir del 20 de gener no es podran ni comprar ni vendre ni plats ni coberts de plàstic

Durant els primers mesos de l’any que ve s’aprovarà la prohibició definitiva d’usar bosses de plàstic alhora que en breu s’activaran APPs al país per facilitar l’accés a baix preu a productes alimentaris que caduquen

Sílvia Calvó i Sílvia Ferrer en la presentació de l'estratègia sobre l'economia circular.
Sílvia Calvó i Sílvia Ferrer en la presentació de l'estratègia sobre l'economia circular. Toni Solanelles

A partir del 20 de gener no es podran distribuir més ni plants ni coberts de plàstic. Tampoc bastonets de cotó, palletes per a begudes o recipients de poliestirè. És la data fixada en la llei relativa a l’economia circular i s’ha tornat a posar en relleu durant la presentació de l’estratègia específica sobre la matèria. En aquest marc, durant el primer trimestre de l’any que ve -sempre que el procés electoral ho permeti- s’aprovarà un reglament pel qual es prohibirà de forma definitiva l’ús de les bosses de plàstic.

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, i la directora del departament, Sílvia Ferrer, han anunciat aquest dimarts la política estratègica en matèria d’economia circular que es basa en sis eixos bàsics (consum sostenible, sistemes de producció, pla nacional de residus, transició social, rol exemplar de l’administració i governança i seguiment) i 21 programes d’acció. Calvó ha assegurat que tenint en compte que els propis actors del sector consideren la llei ja en vigor al Principat com a “pionera” es pretén “posicionar Andorra com a referent de l’economia circular”.

La llei d’economia circular estableix cinc grans objectius: l’increment fins al 65% el 2035 del reciclatge; la reducció del 15% el 2035 de la generació de residus urbans; un consum d’aigua per sota dels 150 litres per persona i dia; la reducció del 50% del malbaratament alimentari i l’increment fins al 25% de les empreses que treballin en esquemes d’economia circular.

Quant a l’estratègia estricta, i entre moltes d’altres accions, el document presentat aquest dimarts preveu ampliar l’actual llista de plàstics d’un sol ús prohibits més enllà dels que han de quedar definitivament fora del mercat el gener i prohibir de forma definitiva, s’ha dit també, les bosses de plàstic d’un sol ús i establir un pla de reducció dels productes de plàstic d’un sol ús sense alternativa. En matèria de malbarataments alimentari l’estratègia estableix la necessitat d’implementar un pla de prevenció i definir una metodologia de càlcul del que suposa el malbaratament alimentari a Andorra i elaborar un inventari anual.

S’ha fet una primera aproximació tenint en compte i controlant el rebuig que es fa en els menjadors escolars. Però la quantificació queda lluny encara de poder-se fer amb caràcter general. Ferrer ha explicat que ja és obligatori que els establiments tinguin un espai on fer visibles i promocionar aquells productes que estan a tocar de la data de caducitat o de consum preferent. I que encara hi ha molts comerços que no disposen d’aquest punt, encara que d’altres sí que es van sumat a les directrius fixades. La directora de Medi Ambient, però, també ha deixat clar que encara no hi ha aprovat el reglament que estableix quins productes s’han de destinar a l’esmentat espai.

El document preveu redactar i aprovar una nova llei de l’aigua per impulsar els principis de l’economia circular en temes de reaprofitament de les aigües i d’augment de l’ús eficient de l’aigua en tots els sectors i al llarg de tota la xarxa, des de la captació fins al punt final de consum

Lligat al malbaratament alimentari i a la concessió d’ajuts públics en pro de l’economia circular, Calvó i Ferrer han anunciat també que aquest dimecres s’aprovaran les primeres subvencions. S’acordarà, més o menys, concedir la meitat de la dotació prevista per aquest 2022, que era de 150.000 euros. Alguns dels projectes que rebran suport públic seran APPs que han de facilitar l’accés a baix preu a productes alimentaris propers a la data de caducitat. I és que la reducció del malbaratament alimentari (del 50% al 2030) és també un dels reptes que s’inclouen en l’estratègia recentment aprovada.

Pel que fa a l’aigua, el document preveu redactar i aprovar una nova llei de l’aigua per impulsar els principis de l’economia circular en temes de reaprofitament de les aigües i d’augment de l’ús eficient de l’aigua en tots els sectors i al llarg de tota la xarxa, des de la captació fins al punt final de consum. No obstant això, la titular ministerial de Medi Ambient ha deixat clar que malgrat que ara s’està fent una mena d’anàlisi de camp i de recerca d’elements per a l’elaboració de la futura llei, aquesta no serà objecte de redacció i eventual aprovació fins a la propera legislatura.

També es preveu continuar amb la promoció de la producció local ecològica i la venda local i els circuits curts i millorar la comercialització de productes locals i ecològics, de proximitat (quilòmetre zero) i de temporada. Finalment, també es preveuen accions per impulsar el seguiment i control de l’estratègia, la difusió de bones pràctiques i conscienciació de la ciutadania, així com potenciar el rol exemplar de l’administració.

El document té com a horitzó el 2035 i es revisa cada cinc anys per tal d’adaptar-la en cada moment i es preveu connectar les diferents estratègies que ja disposa Andorra en aquests àmbits de manera a assolir una visió holística de les accions que en deriven. Finalment, el document també té per objectiu millorar l’economia potenciant l’estalvi i permetre la creació de nous llocs de treball.

Comentaris (8)

Trending