Identificats un mínim de 70 ossos i vuit llops des de l’any 2019 en el Pirineu

Un programa transfronterer amb la participació d'Andorra desenvolupa un pla per a la monitorització i el seguiment, especialment genètic de les dues espècies

Ossos al Pirineu.
Ossos al Pirineu.

El projecte LoupO ha identificat un mínim de 70 ossos i vuit llops des de l'any 2019 en el Pirineu.  L'objectiu principal del programa ha consistit a desenvolupar un pla transfronterer per a la monitorització i el seguiment, especialment genètic, de les poblacions d’os i de llop al Pirineu, dues espècies que són part del patrimoni natural d’Espanya, França i Andorra. El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sosteniblitat ha col·laborat en el projecte.

L'os i el llop mostren distribucions transfrontereres: l’ós amb una població reproductora al Pirineu central (l’Alta Garona, l’Arieja, Val d’Aran i Pallars) i el llop, mitjançant la presència d'alguns mascles erràtics assentats al Pre-pirineu i al Pirineu oriental.

Des de l’inici del projecte, s’han recollit més de 500 mostres no invasives (pèls, femta, orina en neu) per identificar els ossos i els llops. Les dades genètiques i ecològiques (obtingudes a partir de càmeres, observacions, localització de preses de fauna salvatge i domèstica) han permès identificar un mínim de 70 ossos diferents a tot el Pirineu i un mínim de quatre llops només al vessant català. També s’ha detectat la presència d'alguns individus aïllats tant a l’Aragó com al Pirineu francès. Tota aquesta informació està recollida a una base de dades creada conjuntament entre els diferents socis.

LoupO ha reforçat la col·laboració transfronterera, vital per a la gestió d’ambdues espècies. De manera conjunta, s’han desenvolupat, estandarditzat i unificat les metodologies per fer el seguiment sobre el terreny i genètic del llop i l’os al Pirineu. El projecte, amb un pressupost total d’1.250.109 euros, ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (Poctefa 2014-2020), un programa europeu de cooperació territorial creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre tots tres països.

Durant els dos anys i mig que ha durat el projecte, coordinat per la investigadora Natalia Sastre del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Universitat Autònoma de Barcelona, el projecte LoupO ha tingut com a socis beneficiaris el Cos d’Agents Rurals del Departament d’Interior (GENCAT), el Conselh Generau d’Aran, Forestal Catalana, SA, i el Laboratoire d’Ecologie Alpine (CNRS), i, com a socis associats, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (GENCAT), l’Office Français de la Biodiversité, la Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Occitània), el Govern de l’Aragó i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

El programa també ha permès estudiar el microbioma i la dieta de les dues espècies

El projecte Poctefa-Loupo ha permès també tenir més coneixement sobre la distribució d’ambdues espècies. En el cas de l’os, s'han elaborat mapes de segons la seva abundància al territori, fet que facilita l’aplicació de mesures de gestió de diferents intensitats, entre les quals les mesures de prevenció de danys a zones noves d’expansió, cosa que ha de facilitar l’anticipació als conflictes.

El programa també ha permès estudiar el microbioma i la dieta del llop i l’os. Es confirma que la dieta dels ossos al Pirineu és principalment d’origen vegetal i són predominants les plantes de la família Fagaceae (per exemple, el  faig o el roure). La dieta del llop només ha pogut ser determinada a partir d’11 excrements, i la presa més detectada és el cabirol. El microbioma intestinal també mostra diferències significatives entre ossos i llops, amb diferències en gèneres rellevants com 'Streptococcus' i 'Escherichia shigella', abundants a les mostres d’os però no detectats a les mostres de llop.

Per altra banda, el projecte també ha desenvolupat activitats de formació a escoles i universitats, accions de divulgació i accions de suport al sector ramader, com ara la gestió de gossos de protecció de bestiar, la cerca amb mitjans aeris (drons i helicòpter) de bestiar extraviat per possibles atacs o el suport logístic a infraestructures ramaderes.

El projecte LoupO ha estat programat en la tercera convocatòria pel Comitè de Programació del Poctefa 2014-2020, que constitueix la cinquena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Comentaris (1)

Trending