Els edificis de Govern es renovaran per ser més eficients energèticament

Es faran unes auditories als 60 immobles per adaptar-los a la política d'accions d'estalvi i d'eficiència

Comentaris

Una imatge de l'edifici governamental.
Una imatge de l'edifici governamental. Toni Solanelles

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació definitiva per l’elaboració d’auditories energètiques de tots els edificis calefactats del Govern, en el marc de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). El concurs públic ha recaigut a l’empresa BMS Consultoria Estratègica SAU per un import de 124.114,65 euros.

L’adjudicació permet avançar en el desplegament de la Litecc i seguir amb el rol exemplar de l’Administració amb la priorització de les accions d’estalvi i eficiència energètica dels edificis que són béns patrimonials de l’Administració Pública. Aquest punt és un element clau en les polítiques energètiques per a garantir un desenvolupament sostenible.

La quantitat total d’immobles que són patrimoni de Govern, de gestió directa i que són calefactats és de 60; d’entre els quals es destaquen, a tall d’exemple, l’Edifici Administratiu del Govern, l’Auditori Nacional; l’Estació Nacional d’Autobusos o la
Universitat d’Andorra. Així doncs, es preveu que l’adjudicatari visiti i realitzi les mesures necessàries per a avaluar energèticament a aquests edificis. Principalment, les auditories a cada edifici o bé immoble hauran d’identificar les característiques i/o problemàtiques energètiques dels béns immobles, tenint en compte els aspectes de millora d’ús de l’edifici.

Per verificar el rendiment energètic global de l’edifici i de les instal·lacions, l’adjudicatari ha de desenvolupar un programa de mesuraments que ha de tenir en compte elements relatius, entre d’altres, a la calefacció, refrigeració i ventilació, a les xarxes elèctriques, al rendiment de les calderes o a les condicions interiors d’humitat i de temperatura.

D’acord amb aquestes auditories, l’Administració Pública impulsarà la renovació de tots els seus edificis calefactats per assolir els requisits d’eficiència energètica en l’edificació, exigibles amb caràcter general als edificis de nova construcció, d’acord amb les previsions de l’article 34 d’aquesta Llei, és a dir que obtinguin un consum d’energia quasi nul (EEQN). A més, les auditories també permetran tenir un primer model de manual intern d’ús energèticament eficient de les instal·lacions, requisit també marcat en la Litecc.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending