Aixovall tindrà una planta de tractament de residus aquosos que continguin líquids lleugers

Govern sotmet a informació pública l’avaluació d’impacte ambiental de l'activitat per extraure l’aigua de sorres que no tenen components perillosos

Comentaris

Les dues naus de la planta de tractament.
Les dues naus de la planta de tractament. Altaveu

Govern sotmet a informació pública l’avaluació d’impacte ambiental d'una nova activitat de tractament de residus, ubicada a Sant Julià de Lòria. Es tracta d'una planta per extraure l’aigua de sorres que no tenen components perillosos i de tractament de residus aquosos que contenen líquids lleugers. S'ubicarà a la carretera de Bixessarri, al polígon industrial camp de l’Avançader (Aixovall).

Els efluents industrials i residencials, àmpliament coneguts com a aigües residuals, són una font potencial de contaminació de l’aigua i del sòl. El seu seguiment i tractament contribueixen a salvaguardar la seguretat de la salut humana i la salubritat del medi ambient. Un dels mètodes més utilitzats consisteix en un tractament amb compressió mecànica de vapor, amb un gran evaporador adaptat per a la gestió de residus líquids, llots i fangs de consistència líquida.

La seva gran capacitat d'evaporació  permet optimitzar els costos de tractament. El procés de condensació dels destil·lats propicia la recuperació de més d'un 90% del volum total de residus tractats amb aigua que es pot retornar al medi natural.

La planta s'ubicarà en dues naus a Aixovall, al costat de la deixalleria comunal de Sant Julià de Lòria que es traslladarà quan estigui edificat el nou magatzem. El polígon de l'Avançader està al costat del riu d'Os.

Comentaris

Trending