Gairebé 35.000 tones de residus recollides durant el 2021

La xifra és inferior a la dels dos anys anteriors, que indica que el país segueix tenint una activitat econòmica reduïda, per sota de l’etapa prepandèmica

Un grapat de residus a una de les deixalleries.
Un grapat de residus a una de les deixalleries.

El 2021 s’han recollit gairebé 35.000 tones de residus, sumant els generats pels particulars i la brossa, vidre i encesos dels comerços. Així ho ha comunicat la Comissió de seguiment del servei, formada pels set comuns i Pirinenca de Serveis, l’empresa concessionària de la recollida selectiva. Aquesta xifra és inferior a la dels dos anys anteriors que, segons s’indica, és un reflex de que l’activitat econòmica del país segueix sent inferior a l’etapa prepandèmica.

D’aquestes 35.000, el 72% ha estat brossa i, per tant, no s’ha pogut reciclar. Tanmateix, el percentatge de recollida selectiva al Principat és més elevat que el 28% que es recull des de la Comissió de seguiment. Això es deu a què hi ha molts residus lligats a les activitats empresarials que tenen circuits diferenciats que van directament a tractament, com és el cas de la construcció o l’automoció.

Les tones recollides representen un 3,28% menys que les del 2020 i un 7,68% que les del 2019. Segons indiquen des de la Comissió, això indica que el país segueix tenint una activitat econòmica reduïda, inferior encara a la de l’etapa prepandèmica. Descomptant la brossa, resulten 9.600 tones de paper i cartró, envasos lleugers, vidre i residus provinents de la recollida d’andròmines i dipositades a les deixalleries comunals. Aquests han representat un 0.13% menys que l’any anterior i un 4,64% menys que fa dos.

L’anàlisi de les dades mostra variacions interanuals, provocades per al pandèmia, i estacionals, per la diferent afluència de turistes al país al llarg de l’any. El desembre de 2021 destaca especialment quan es va incrementar un 45% la recollida de vidre, un 41% la d’envasos i un 28% la de paper i cartró respecte a l’any anterior. En el cas del vidre, la generació s’ha mantingut prop de les 200 tones mensuals, excepte a l’agost i el desembre, que ha crescut cap a les 250. La generació d’envasos també fluctua seguint l’activitat turística.

Per segon any consecutiu, a més, al 2021 s’ha recollit selectivament més cartró, un 4,35% més que en el 2020. Es tracta d’un total anual de 3.051 tones. El 2021 es va recollir 2.500 tones de vidre, que ha patit una davallada important respecte al 2019, de gairebé un 15%, que s’atribueix a la cessació de l’activitat hotelera i de restauració els primers mesos de l’any. De forma similar, els envasos lleugers també han decaigut els darrers anys. S’ha passat de 2.190 tones el 2019 a 2.029 el 2021.

Etiquetes

Comentaris

Trending