Malestar de caçadors i pescadors per com es fan noves incorporacions a la junta de la federació

La presidència de l’entitat promou una assemblea ordinària sense respectar els estatuts: ni convoca amb l’antelació suficient ni comunica l’ordre del dia

-
-
Una bona part de caçadors i pescadors integrants de la federació que els aglutina (Facip) estan molestos per la forma com la presidència de l’entitat pretén promoure dues noves incorporacions a la junta directiva de l’organisme. S’ha convocat per aquest dijous al vespre una assemblea general ordinària que, tal i com han denunciat diversos membres, no respecta els estatuts: ni s’ha convocat amb prou antelació ni, tampoc, no s’ha informat de l’ordre del dia. 

Suposadament, tot plegat s’ha fet d’aquesta fórmula per evitar que es puguin presentar altres candidats, diferents als que pretén incorporar Josep Maria Cabanes, per ocupar les dues vacants que hi ha a la junta. Segons les fonts consultades, dos dels membres actuals de la direcció de la Federació de caça i pesca deixen els seus llocs. Un perquè passa a formar part del cos de banders i, l’altre, perquè entra a treballar al centre de cria de la perdiu que gestiona la pròpia Facip.

Cabanes tindria decidit incorporar dues persones de la seva estricta confiança per tancar una mica més encara el poder que té sobre la federació i “poder fer i desfer més encara que ara”, com han assegurat algunes fonts. Segons l’article 17 dels estatuts de l’entitat, l’assemblea general s’ha de convocar amb un mínim de vuit dies d’antelació. En aquesta ocasió, segons diferents socis, la comunicació de la convocatòria s’ha fet per SMS i molts d’ells l’han rebuda amb tres dies de marge. 

El mateix article estatutari contempla que per ordre general la convocatòria ha d’incloure l’ordre del dia. Tampoc en aquest cas s’hauria facilitat. Tot i això, la previsió és que s’analitzin els comptes resultants de l’exercici 2018 i que s’exposin les accions ha desenvolupar aquest any enn matèria de caça i pesca. Es preveu que al final, i d’una manera aparentment sobrevinguda, el president de la junta anunciï les noves incorporacions sense deixar marge a que es presentin altres candidats alternatius als seus. Segons les fonts consultades, la indeguda convocatòria podria comportar la impugnació de l’assemblea si algun dels afiliats ho cregués oportú.

Comentaris

Trending