Liberals portarà a la Justícia les reiterades negatives del Govern a facilitar documentació

Comentaris

Liberals portarà a la Justícia les reiterades negatives del Govern a facilitar documentació
Liberals portarà a la Justícia les reiterades negatives del Govern a facilitar documentació

Liberals d’Andorra portarà a la Justícia els reiterats incompliments governamentals alhora de facilitar informació, especialment en el cas que afecta Banca Privada d’Andorra (BPA). Les darreres negatives de l’executiu -la principal formació de l’oposició havia demanat diversa documentació sobre el procés de subhasta de Vall Banc i sobre els balanços de l’entitat financera intervinguda- a facilitar les dades so·licitades han acabat fent decidir el grup que encapçala Josep Pintat al Consell General a posar el cas oficialment en mans de la Batllia.

Segons diverses fonts coneixedores de la voluntat de la formació política, s’acabarà optant pel procediment urgent i preferent que estableix la Constitució en el seu article 41.1. Aquest precepte està previst per sol·licitar la intervenció dels tribunals en els casos de vulneració de drets fonamentals. Entenen el parlamentaris liberals que tenir accés a la informació és un dret fonamental en el seu cas, com a representants de la voluntat ciutadana i del seu dret i deure de control de l’acció executiva. L’acció legal farà referència a d’altres preceptes normatius per reforçar la seva posició.

El procediment urgent i preferent es presenta inicialment davant el batlle de guàrdia. Que en 30 dies ha d’haver resolt la reclamació. La seva desestimació obre la possibilitat d’un recurs que acaba veient la sala penal del Tribunal Superior. 

El Govern, i també d’altres organismes administratius -especialment la UIFAND però també l’AREB, per citar dos exemple- s’ha escudat en moltes ocasions, especialment davant la denominada comissió d’investigació del ‘cas BPA’ però també davant demandes d’informació parlamentàries, a una suposada reserva de confidencialitat per no lliurar pràcticament cap documentació relativa a la crisi financera. Amb el pretext de la confidencialitat s’ha restringit enormement la informació i ha arribat un punt que, segons les fonts consultades, el grup liberal ha entès que el s’està fent és vulnerar el dret als consellers a fer la tasca per la qual han estat elegits i, d’aquesta manera, es torpedina, en certa mesura, el funcionament democràtic.

Liberals voldria lligar l’acció legal contra la reiterada oposició del Govern a facilitar informació amb el fet de regular d’una vegada per sempre el que es podria anomenar com a ‘secrets d’Estat’. Actualment no hi ha cap normativa que fixi què és confidencial i què no ho és i, d’aquesta manera, fins i tot ha estat denegada la possibilitat d’accedir a informes o informacions intercanviades entre el ministeri de Finances i la UIFAND, per posar un exemple.

Comentaris

Trending