Les societats mercantils i les fundacions estaran obligades a informar de qui són els seus beneficiaris efectius

El Govern aprova un reglament per adaptar-se a les exigències internacionals i “avançar en l’àmbit de la transparència” i eliminant possibles dubtes d’opacitat

-
-
Qualsevol societat registrada degudament al Principat haurà de contenir la informació necessària que permeti identificar sense cap dubte el beneficiari final -o beneficiari efectiu en un argot més tècnic- d’aquella entitat jurídica. Fins ara, les persones inscrites com accionistes, administradors o el rol que fos en el registre de societats o fundacions no calia que fos, de forma efectiva, el darrer beneficiat d’aquella institució jurídica. Ara, la normativa ho fa obligatori.

I és que el Govern, a proposta del titular de Finances, Jordi Cinca, ha aprovat el Reglament regulador de l’enregistrament i l’accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d’entitats jurídiques. Aquest text regula el que disposa la Llei de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, aprovada juny del 2017, donant compliment a les recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI) i d’altres normatives i directives europees. 

El text reglamentari desenvolupa els procediments per a subministrar al registre de societats, mercantils, al registre d’associacions i al registre de fundacions, la informació relativa als beneficiaris efectius així com que aquesta informació romangui actualitzada al corresponent registre. També es regula el procediment d’accés a aquesta informació per part dels subjectes obligats i de les persones i les organitzacions que acreditin un interès legítim. 

El titular de Finances ha assegurat que aquest nou reglament, que s’aprova com un requisit i exigència més dels organismes internacionals, permet un avançament “en l’àmbit de la transparència” i permet que “no hi hagi cap mena de dubte sobre l’opacitat”. No obstant això, Cinca ha assegurat que en l’actualitat no hi ha una gran problemàtica sobre aquesta qüestió al Principat, ni hi ha un sector empresarial més propici que un altre perquè hi hagi ‘encobriments’ de beneficiaris. Per tant, segons el ministre, els canvis obeeixen, especialment, “a l’adaptació de la nostra normativa als paràmetres internacionals”.

Canvis al reglament d’inversió estrangera 

D’altra banda, durant la sessió del consell de ministres d’aquest dimecres també s’ha aprovat el decret que modifica el Reglament d’aplicació de la Llei d’inversió estrangera al Principat d’Andorra, pel qual la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd), en la seva condició d’organisme encarregat de la prevenció del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i la proliferació d’armes de destrucció massiva, haurà d’emetre informe de pronunciament només en els casos que el ministeri d’Economia sol·liciti la seva intervenció ateses les circumstàncies particulars del projecte.

Etiquetes

Comentaris

Trending