Les restriccions a Vall Banc afecten de ple els titulars de bons o accions: no es poden tocar

Comentaris

Les restriccions a Vall Banc afecten de ple els titulars de bons o accions: no es poden tocar
Les restriccions a Vall Banc afecten de ple els titulars de bons o accions: no es poden tocar

El ‘corralito’ que de BPA s’ha estès cap a Vall Banc en forma de sis dipòsits amb venciment mensual per al diner en efectiu no és la única limitació que estant patint els clients de la nova entitat. Més enllà de la impossibilitat de recuperar els plans d’estalvi o els de pensions, la posada en marxa del banc pont ha deixat al descobert que les restriccions també afecten aquelles persones que tenen valors: fins d’aquí un mes, com a mínim, no en podran disposar, segons que han explicat a l’Altaveu alguns dels inversors que han acudit els darrers dies a ordenar transferències de títols que procedents de BPA havien estat transferits a Vall Banc.

Segons la resolució que l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va publicar el dia 21 del mes passat, els valors no havien de quedar afectats per cap mesura limitativa. I estarien disponibles a Vall Banc des del dia que obrís, això és el passat dia 11 de maig. Però ara per ara és inviable poder disposar de productes com bons, accions o altres títols financers. L’Altaveu ha pogut accedir a clients de BPA que han estat transferits a Vall Banc. 

I que quan s’han adreçat a la nova entitat per ordenar que els valors que tenen allí dipositats procedents del banc intervingut siguin transferits a una tercera entitat la única resposta que han obtingut és que ara per ara no es pot fer res amb els valors. I que en un mes els dipositants en qüestió tornin a contactar amb la seva oficina per tal que se’ls informi si ja es pot procedir a operar en el sentit que el client ordeni. Segons les fonts, la majoria dels titulars de valors tenen la intenció d’ordenar la transferència d’aquells cap a una altra organització financera.

Les fonts consultades han assegurat que no se’ls ha raonat ni se’ls ha explicat quin és el motiu que impedeix poder disposar dels valors. Les fonts han assegurat que el més lògic és suposar que Vall Banc no disposa de dipositaris. En canvi, BPA sí que en té (en tenia almenys fins a la seva resolució) encara que no podia operar-hi. El dipositari, per tant, era un simple tinent d’aquells valors. Si el banc pont no disposa de dipositaris, això explicaria que no es puguin transferir cap a una altra entitat si el client ho vol perquè, en realitat, aquells valors no han pogut passar a Vall Banc si no que resten en la dipositaria de BPA i només figuren en els assentaments ‘en paper’ del banc pont.

L’altre escenari més pervers seria que malgrat que Vall Banc disposés de dipositaris, aquesta circumstància s’estigués amagant als clients amb l’objectiu presumpte de retenir els valors i evitar una fuga de títols. Almenys, d’evitar-ho les primeres setmanes i, d’aquesta manera, no mostrar una caiguda de passius que podria simbolitzar clarament la desconfiança dels dipositants respecte del nou banc ara, de moment, sota la tutela de l’administració pública.

Comentaris

Trending