Les rebaixes salarials porten un nivell formatiu més baix dels aspirants a policia

Comentaris

  • La darrera modificació legislativa va suposar una reducció de 246 euros en la remuneració mensual per la supressió del complement de funcions permanents
  • El Govern no va fer pública una de les darreres convocatòries fins que el marc legal no va estar aprovat i, per tant, s’assegurava estalviar-se els diners de la prima eliminada
  • El darrer procés de selecció ha evidenciat el ‘fracàs’; com aquell que diu dos de cada tres candidats no han passat les proves de català o el psicotècnic
  • Mentre la crisi va mostrar tota la cruesa, ser uniformat era una bona opció per a persones amb una notable preparació; ara aquesta circumstància també ha canviat
La rebaixa de les condicions salarials és un dels grans motius pels quals malgrat que molts candidats es presenten als edictes per ser policia, el nivell dels aspirants ni de bon tros arriba al mínim del que es preveia. Així ho han indicat diverses fonts del cos, que han confirmat l’escabetxina que hi ha hagut en un dels darrers processos de selecció que s’està fent. Les mateixes fonts han advertit que el Govern ja va esperar a fer la convocatòria de personal a tenir aprovada la modificació de la llei que regula el funcionament i les condicions del cos i que, entre altres coses, incloïa la supressió d’un complement que redueix de forma important la remuneració. Les noves promocions ja s’han anat incorporant al cos en condicions econòmiques inferiors a aquelles que fixava la llei del 2004. La manca de feina, sobretot de feina estable, degut principalment i en gran mesura a la crisi econòmica iniciada entre el 2007 i el 2008 i que va notar-se ja amb tot el seu esplendor el 2009 va fer que els dirigents polítics revisessin a la baixa els salaris. Però essent el de funcionari un lloc de treball preuat, per l’estabilitat que dóna una vegada superades les proves i aconseguida la plaça, els concursos convocats han tingut una notable requesta almenys d’entrada. Després, però, i com s’ha vist en un dels darrers casos, proves com el psicotècnic o els exàmens de català, fan eliminar bona part dels aspirants, quedant, en aquest cas concret, més places ofertes que aspirants suposadament idonis. Les fonts consultades han advertit que en lloc d’estabilitzar salaris o fins i tot fer-los créixer, en el cas de la policia, per a les noves incorporacions, la remuneració establerta ha continuat baixant. Alhora, el mercat de treball ha millorat sensiblement i aquelles persones amb una certa formació que continuen sent objectiu de l’administració i que en altres moments podia captar, ara ja no tenen interès en les ofertes públiques. El canvi de les condicions de jubilació, per exemple, també hi té a veure globalment en tot el funcionariat i, específicament, en el cas dels empleats dels cossos especials. Els consultats han recordat que la darrera modificació legislativa va suposar la supressió del complement de funcions permanents. Amb aquesta denominació es compensava, per exemple, el desistiment a fer vaga, entre altres qüestions. Sia com vulgui, l’aprovació del nou marc legal suposava, de cop, una reducció salarial de 246 euros. Per tant, una rebaixa molt notable. Actualment, un agent no arriba als 1.500 euros i, encara, mentre està en fase de formació aquesta xifra encara cal situar-la en el 80%. Per tant, l’interès per ser policia passa a persones que ja no tenen aquesta preparació que es presumia i es pretenia fa uns anys. I d’aquí el fracàs final de les darreres convocatòries. Molts aspirants a l’inici, molts menys al final del procés. Les fonts consultades s’aventuren a pronosticar -“malgrat que oficialment mai no es reconeixerà”- que si es va esperar a fer pública una convocatòria a tenir la llei modificada va ser, justament, per tal de poder-se estalviar aquells 246 eurets citats per cadascuna de les noves contractacions que s’acabi eventualment fent.

Comentaris

Trending