Les cotitzacions de la CASS s'apujaran dos punts, la meitat a càrrec del treballador

Comentaris

La cotització a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) s’apujarà dos punts. L’increment l’ha anunciat el cap de l’executiu, Toni Martí, durant el debat d’orientació política. “Un augment de dos punts que s’haurien de repartir -a l’entendre del Govern- a raó d’un punt que assumiria l’empresari i un punt el treballador.” Martí ha deixat clara la voluntat del gabinet ministerial que lidera justificant-ho amb les dificultats per assolir la sostenibilitat del sistema sòciosanitari. El màxim responsable de l’executiu ha explicat que per aquest 2015 la previsió és que la despesa sanitària arribi als 60 milions. “El problema no és només la xifra concreta. No són els 60 milions. El problema és que aquesta xifra no ha parat de créixer en els últims anys. Creixia abans de la crisi econòmica. Creixia durant la crisi econòmica, malgrat que la població del país es va reduir sensiblement. I continua creixent malgrat la recuperació econòmica. Això és senzillament dir la veritat. El problema no és la xifra absoluta, el problema és la tendència. I d’aquesta tendència en som responsables tots. Perquè ve de lluny. Però com que ara les xifres són més altes que mai, jo n’assumeixo la principal responsabilitat. No tinc cap problema en reconèixer que no hem sabut controlar la creixent despesa sanitària. Tots, honestament, hauríem d’assumir una part de la responsabilitat; però jo, en tot cas, l’assumeixo”, ha afirmat Martí durant la seva llarguíssima intervenció davant el Consell General, on aquest divendres hi haurà les rèpliques per part dels grups de l’oposició. La reflexió sobre la despesa sanitària l’ha fet el cap del Govern després de parlar de la Seguretat Social. D’explicar la ‘reformeta’ que es va fer durant la passada legislatura i d’exposar davant els parlamentaris l’evolució de les dues branques fonamentals de la caixa, especialment de la de vellesa, a la qual s’han destinat dos punts més, restant-la de la branca de malaltia. Tot i els canvis, les xifres continuen sent “preocupants i caldrà abordar noves reformes i nous augments de les cotitzacions per jubilació en el futur. No fer-ho seria molt irresponsable; seria un frau als milers de persones que han estat treballant i cotitzant part del seu salari per tenir una pensió digna en el moment de la jubilació. Com també seria irresponsable perllongar més la situació creada a partir de la reforma de la llei de la CASS que es va aprovar la legislatura passada. Perquè en rebaixar del 10% al 8% la cotització de la branca de malaltia no fèiem sinó accelerar el deteriorament d’aquesta branca i carregar –encara més- les finances del Govern”. I ha estat a partir d’aquí quan ha motivat el futur increment de la contribució a la Seguretat Social. “En el moment d’aprovar la reforma de la llei de la CASS l’any passat, ja vam advertir que era una mesura puntual i que les cotitzacions s’haurien d’apujar quan comencés a remuntar l’economia; i així ho vam incloure també al programa electoral. Com a mínim per tornar a situar la cotització per malaltia en el 10%. I això és el que farem ara, amb l’augment de dos punts en la cotització que proposa el Govern. Un augment de dos punts que s’haurien de repartir –a l’entendre del Govern- a raó d’un punt que assumiria l’empresari i un punt el treballador.” Martí ha explicat que “el Govern es reunirà properament amb els agents socials i econòmics per establir un diàleg al tomb d’aquesta qüestió amb l’objectiu irrenunciable de redreçar la situació de la Seguretat Social”.

Reforma laboral

El cap de l’executiu també ha exposat durant el seu discurs una altra qüestió de cabdal importància per als treballadors i empresaris del país: la reforma laboral. Com que el grup parlamentari demòcrata hi va estar treballant la legislatura passada, les propostes de modificació a fe ja estarien molt avançades. I s’aferren a un concepte i manera de fer claus: flexibilització. Tot plegat passaria per establir “noves modalitats de contracte i flexibilitzant la negociació col·lectiva”. Es crearan “noves modalitats de contractes, com el contracte per sessions, el contracte d’aprenentatge, el contracte de relleu o el contracte de continuïtat de la vida laboral un cop assolida l’edat amb dret de jubilació. Tot plegat amb l’objectiu de donar una millor resposta a les diferents situacions laborals i de donar opcions a les empreses per crear uns llocs de treball amb possibilitat que acabin sent de contractació indefinida”. Un dels aspectes més destacats i novedosos que es plantejaran serà “un supòsit de reducció de la jornada laboral ordinària per causes econòmiques conjunturals, és a dir, per a empreses que acumulin quatre trimestres de pèrdues. En aquest cas, la reducció temporal de la jornada podrà suposar una reducció de fins a un màxim de la meitat del salari que podrà afectar a un màxim del 30% de la plantilla”. Encara hi haurà més elements en matèria sòciolaboral: “Aquest seguit de mesures de flexibilització s’acompanyaran de mesures per potenciar la negociació col·lectiva i l’acció sindical i patronal” per tal de pal·liar “un dèficit de representació sindical i patronal. Amb l’excepció del sector públic, al nostre país no hi ha representants sindicals suficientment legitimats per parlar en nom dels treballadors. És per això que, en paral·lel al Codi de Relacions Laborals, també s’ha treballat en una Proposició de Llei d’Acció Sindical i Patronal, que incentivi la negociació col·lectiva en els diferents sectors productius.” Martí ha explicat també que la “la reforma laboral que es durà a terme en els propers mesos inclourà una tercera proposició de llei, en aquest cas la reguladora del conflicte col·lectiu, que ha de desenvolupar plenament el títol II de la Constitució, amb la regulació del dret de vaga”. El cap de Govern, que ha deixat entreveure que el pes de la reforma el conduirà el grup parlamentari, ha explicat que les converses amb els agents socials i econòmics “per consensuar al màxim l’aplicació d’aquesta reforma” s’iniciaran en breu.
aquí podeu llegir el contingut íntegre del discurs del cap de Govern

Comentaris

Trending