L’enderroc de la clínica de Santa Coloma es torna a posposar

Els grups parlamentaris eliminen del pressupost del fons de reserva la partida destinada a tirar a terra l’edifici, que fa de protecció davant la caiguda de blocs rocosos

L'entrada principal de l'antiga clínica.
L'entrada principal de l'antiga clínica.

L’enderroc de l’antiga clínica de Santa Coloma tampoc es realitzarà aquest any. Els grups parlamentaris han retirat la partida que hi havia consignada per aquesta obra al pressupost del Fons de Reserva de Jubilació (FRJ). Es prefereix esperar, ja que l’edifici, ja en desús, actua com a protecció a la caiguda de rocs a la zona i s’estima que, abans de tirar-lo a terra, caldria tenir disponibles unes proteccions que complissin aquestes funcions.

Els comptes de l’FRJ incloïen originàriament una partida important, d’1,75 milions d’euros destinats a la inversió necessària per tenir cura dels immobles que són propietat de l’entitat, com ara la residència Solà d’Enclàr o Prada Casadet. De fet, per a edificis i altres construccions era d’1,6 milions. Ara bé, el gruix important d’aquesta partida era la que es destinava a l’antiga clínica de Santa Coloma. En global, es preveia 1,45 milions per al seu enderroc.

El pressupost del fons de reserva tenia una partida d'1,45 milions d'euros que s'ha acabat reduint de forma significativa perquè l'obra no es farà durant el 2020

L’edifici va ser adquirit per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l’any 1974 i va ser un dels actius que es va traspassar a l’FRJ en el moment de la seva creació. Fa, però, més de vint anys, des del 1995, que es troba en desús i gairebé abandonat. En la memòria del pressupost s’explicava que “malgrat les actuacions dutes a terme en els darrers anys, el deteriorament progressiu (...), els actes vandàlics i la incursió a l’interior (...) per part de persones de manera esporàdica poden suposar un risc per a la seguretat pública i generen queixes per part dels veïns”. Per això, s’estima oportú procedir al seu enderroc.

El grup parlamentari socialdemòcrata va presentar en el seu dia una esmena al pressupost per reduir de forma significativa aquesta partida, en concret, en un milió d’euros. S’entenia que era una despesa que suposava una “reducció dels recursos” del FRJ. En el debat en comissió, la proposta s’ha acabat acceptant. De fet, justament per un motiu que ja s’explicava en el document.

I és que el problema rau en el fet que l’edifici actua, ara mateix, com una protecció artificial en una zona de gran risc de caiguda de blocs rocosos. Si no hi estigués, aquests podrien afectar zones i immobles sí habitats. Per tant, abans de tirar-lo a terra cal construir unes proteccions específiques. Segons les fonts consultades, encara s’ha de realitzar el projecte que, a més, és complex i, per tant, encara no es té. Per això, la comissió de Finances ja tenia clar que, almenys aquest 2020, l’edifici no s’enderrocava i s’ha acabat rebaixant aquest milió d’euros.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending