L’empresariat del país urgeix la CASS a reduir la despesa sanitària abans de pensar en apujar les cotitzacions

Comentaris

L’empresariat del país urgeix la CASS a reduir la despesa sanitària abans de pensar en apujar les cotitzacions
L’empresariat del país urgeix la CASS a reduir la despesa sanitària abans de pensar en apujar les cotitzacions
  • La CEA avisa que les mesures “destinades a incrementar la recaptació de manera continuada” són “insostenibles per a les empreses” del Principat
  • El teixit empresarial es mostra favorable a “incrementar progressivament l’edat de jubilació, adaptant-se a les especificitats professionals”
Els empresaris del Principat, a la través de la Confederació Empresarial (CEA), ha exigit a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) que abans de parlar “d’augments de cotitzacions i de reduccions de prestacions per als assegurats i considerant que el sistema actual presenta deficiències estructurals, cal afrontar i implementar les mesures de contenció i racionalització de la despesa”. La CEA, que aglutina les principals empreses del país, ha lamentat el baix nivell d’aplicació de mesures racionalitzadores i ha urgit la CASS a actuar tant pel que fa a la despesa en matèria sanitària com a allò que fa referència a la branca de jubilació. Els empresaris consideren apropiat “incrementar progressivament l’edat de jubilació, adaptant-se a les especificitats professionals”. En un comunicat, la CEA exposa tot un seguit de punts o d’actuacions que al seu entendre s’haurien de dur a terme abans que la CASS tiri pel dret i incrementi les cotitzacions. De fet, el posicionament del teixit empresarial del país és una resposta a les valoracions i propostes que el president del consell d’administració de la parapública, el polifacètic advocat Jean-Michel Rascagneres, va exposar en seu parlamentària.  “Abans d’implementar mesures destinades a incrementar la recaptació de manera continuada i insostenible per les empreses del país, cal activar urgentment mesures de racionalització, tenint en compte que la despesa sanitària s’ha incrementat aproximadament un 50% en els darrers deu anys, això i tenint en compte que el nombre d’assegurats pràcticament s’ha mantingut”, resa la comunicació de l’empresariat. Les mesures que la CEA remarca per a la branca general són la “implementació efectiva de la història clínica compartida com a eina indispensable per obtenir la màxima racionalització de la despesa”, la posada en marxa del metge de referència, la inspecció mèdica efectiva amb “control dels pagaments per processos i de les baixes” i la “prescripció de medicaments genèrics i control unitari de prescripció del medicament”. Els empresaris també parlen de regular la cartera de serveis, revisar les nomenclatures i tarifes de les prestacions sanitàries finançades per la CASS, establir reglamentàriament els criteris d’acreditació dels professionals de la salut que puguin signar conveni amb la CASS, desenvolupar el projecte de recepta electrònica amb l’objectiu de poder millorar el seguiment de prescripcions i de consum farmacèutic, racionalitzar la despesa dels productes de farmàcia hospitalària, potenciar la cirurgia major ambulatòria a l’hospital d’Andorra i inicial la implantació d’un sistema de pagament per propis i iniciar la implantació d’un sistema de pagament per procés. Quant a la branca de jubilació, i més enllà d’allargar l’edat de jubilació, els empresaris també reclamen “anar regularitzant el coeficient de conversió” donat l’increment que ha experimentat l’esperança de vida. En general, la CEA, quant a les pensions, manté que “abans d’implementar mesures d’increments de caire impositiu o de les cotitzacions, que implica un increment de la pressió fiscal i redueix la capacitat de captar talent, cal aplicar mesures correctores del desequilibri clarament estructural del sistema”.

Comentaris

Trending