L'Associació de Bancs deixa de fer l'informe trimestral per no documentar l'evolució a la baixa del sector

Comentaris

L\'Associació de Bancs deixa de fer l\'informe trimestral per no documentar l\'evolució a la baixa del sector
L\'Associació de Bancs deixa de fer l\'informe trimestral per no documentar l\'evolució a la baixa del sector

L’Associació de Bancs d’Andorra (ABA) ha deixat de fer els informes trimestrals de seguiment de l’evolució de cadascuna de les entitats del sistema financer del Principat. Tampoc no s’aixeca acta de les reunions que es fan en el marc de la mateixa agrupació patronal. La decisió de no acreditar documentalment la majoria de les trobades que es fan o dels moviments que experimenta la plaça respondria, segons fonts bancàries, a dues raons concretes: evitar filtracions i que transcendeixi la caiguda de dipòsits producte de la fuga de capital arran de la inestabilitat financera que viu Andorra.

Els ‘rapports’ trimestrals eren unes eines molt apreciades entre les entitats financeres del país. No eren documents de caràcter públic però sí que circulaven amb certa notabilitat entre els principals executius dels bancs andorrans, que així analitzaven la competència directa, estudiaven l’evolució global del sector o podien, a partir de les interpretacions particulars que en fessin, establir estratègies comercials pròpies. Aquests informes s’han deixat de fer. Tampoc es deixa constància de les reunions formals de l’ABA, encara que són més aviat poques, segons les fonts. No obstant això, les trobades i els contactes, encara que siguin informals, existeixen.

Comentaris

Trending