L'AREB considera vinculant la votació del conveni amb els treballadors de BPA

Comentaris

L\'AREB considera vinculant la votació del conveni amb els treballadors de BPA
L\'AREB considera vinculant la votació del conveni amb els treballadors de BPA
L’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) considera vinculant la votació que s’inicia aquest migdia del conveni acordat amb els representants dels treballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) i filials. Els empleats tenen de termini des d’avui a les 12 fins a les 5 de la tarda de dimecres per expressar el seu parer sobre el text. Només es pot votar “sí” o “no”. Qualsevol altra fórmula, inclòs el vot en blanc, serà considerat nul. El conveni que se sotmet al parer del conjunt de treballadors del banc intervingut és essencialment el que ja va transcendir la setmana passada. S’hi han fet algunes modificacions més formals que no pas de fons per tal de garantir una major seguretat jurídica. Tal com han explicat els treballadors al conjunt de treballadors, “en el cas que la majoria voti ‘sí’, implicaria que tots els col·laboradors gaudiríem com a mínim de les avantatges i compromisos recollits en el conveni (possibilitat de baixa voluntària amb compensació amb el 75% o 50% segons el cas, cobertura mèdica amb les mateixes condicions actuals – beneficiaris -, manteniment de totes les condicions de les operacions creditícies vigents, manteniment d’aportacions al pla de Pensions als recol·locats i la condonació pòlissa de crèdit corresponent a la compra d’accions ordinàries de BPA al pla de pensions)”. Per contra, “en el cas que la majoria voti ‘no’, implicaria que no volem que ens apliquessin els avantatges i compromisos recollits en el conveni, per tant, l’AREB no ratificaria l’acord ni assumiria els compromisos recollits en el mateix, fet que ens portaria a una negociació individual i arbitrària. S’aplicaria el marc legislatiu d’acomiadament no causal, quan correspongui”. L’acord, que en nom de l’AREB està previst que firmi l’administrador únic de BPA i conseller delegat de Vall Banc, Fernando Vázquez, estableix, per exemple, una compensació de 25 dies per any treballat fins a un màxim d’un any per a les persones que perdin la feina. BPA cotitzarà pels treballadors acomiadats a la CASS durant dotze mesos. També es resol el rescat del fons de pensions o queda clar en el text que la recol·locació a Vall Banc suposarà una rebaixa salarial. Hi ha cinc grans blocs de modificacions que s’han fet el text en els darrers dies. D’una banda “s’han realitzat les modificacions al text inicialment presentat per tal de confirmar que en tots els casos (100% - 75% - 50%), les compensacions per la part de dies estan exemptes, no així el preavís, ja que parlem de compensacions, d’acord amb els termes de l’art. 90.1 Codi Relacions Laborals i l’art. 5.d de la Llei del IRPF”. També s’estableixen algunes garanties més per al banc que finalment acabi comprant el que a partir d’unes setmanes o mesos serà Vall Banc. Així, “la recol·locació a Vall Banc implica la formalització d’un nou contracte laboral, amb drets i deures, que el comprador final assumirà, ja que adquirirà una entitat en funcionament”. Quant a qüestions sociosanitàries, si s’accepta el conveni, “hi haurà les mateixes condicions i cobertura mèdica per tots els beneficiaris actuals”. Un altre tema que ha portat molt debat és el del pla de pensions. La regulació d’aquest extrem queda definida en l’article sisè del conveni. Hi ha tres grans eixos a tenir en compte. “Es manté una aportació al pla de pensions per part de Vall Banc simètrica, amb un màxim del 5%, per tots aquells col·laboradors recol·locats”. Hi ha una condonació de la pòlissa de crèdit (per import de 3.910.000 euros) corresponent a la compra d’accions ordinàries de BPA. Finalment, s’inclou un precepte que, de manera pràctica, el que vol dir és que l’AREB encara no s’ha pronunciat sobre la resolució de les preferents, però, en tot cas, “se’ns aplicarà el mateix tractament que a la resta de clients”. I tot fa indicar que les preferents es donaran per perdures amb el deteriorament que això suposarà als productes que hi estiguin totalment o parcialment suportats. Finalment, també es fa un petit aclariment sobre la qüestió del pagament de les compensacions i altres emoluments. Ara per ara, BPA i Vall Banc només poden fer pagaments en comptes propis degut a la impossibilitat d’accedir al mercat interbancari. “Tot i això -destaquen els representants dels treballadors-, s’ha prioritzat el pagament de les possibles compensacions en el mateix moment de la baixa.” Les votacions sobre el conjunt del text -que íntegrament es pot consultar AQUÍ- es fan en una urna ubicada al departament de gestió de persones del banc, a la seu central de l’avinguda Carlemany xamfrà amb carrer Sant Antoni d’Escaldes. Hi ha la possibilitat de delegar el vot. El conveni definitiu: conveni

Comentaris

Trending