L'administració de BPA envia els clients a una oficina que ja no existeix

Comentaris

L’administrador de Banca Privada d’Andorra (BPA) nomenat per l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Òscar Gelabert, envia els clients a una oficina que ja no existeix. L’entitat intervinguda va començar a enviar en data 14 d’octubre comunicacions als seus clients comunicant-los la situació en què es trobaven arran de la darrera resolució de l’AREB, que suposa el traspàs d’uns 300 clients que fins ara estaven travats a BPA cap a Vall Banc. L’administració de BPA comunica als seus dipositants tant si han estat transferits com si no ho han estat.

La carta signada per Òscar Gelabert no especifica en cap cas per què el compte o els comptes (“les posicions, contractes, actius i passius”, diu la nota) dels clients que reben la comunicació han passat a Vall Banc o no han passat. En el cas d’un dipositant que en virtut de la darrera resolució no hagi estat considerat apte per passar al banc pont tutelat pel fons voltor americà JC Flowers, se li comunica que els seus diners, valors o el que escaigui “no han estat transferits a Vall Banc SAU i, per tant, continueu essent client de Banca Privada d’Andorra SA a tots els seus efectes”.

Per tot plegat, Gelabert convida al client, si escau, a posar-se en contacte amb el servei d’atenció i els gestors de BPA. I facilita al final de la missiva tot un seguit de vies per rebre l’atenció que es cregui pertinent. Un dels canals són, diu l’administrador de Gelabert, les oficines d’atenció al client. En cita dues, la del carrer de la Unió d’Escaldes i la del carrer Prat de la Creu d’Andorra la Vella. Resulta, però, que aquesta darrera fa dos mesos llargs que està tancada.

Cues per retirar diners

I mentre està clar que alguns clients de BPA es poden arribar a confondre, els qui no es confonen gens són els clients de Vall Banc. La migració ja està força avançada (la data límit que contemplava la resolució publicada al BOPA era el 25 d’octubre) i les oficines de Vall Banc, especialment la central, a l’avinguda Carlemany, plenes de gent. I no són pas dipositants que vagin a fer noves imposicions dineràries. Es tracta de clients, molts d’ells estrangers -aquesta setmana a França és festiva per als escolars, per exemple, igual com passa amb altres jurisdiccions estrangeres-, que acudeixen a les instal·lacions del banc ara tutelat per JC Flowers per retirar els seus diners.

La resolució marca una disposició limitada dels fons que tinguin ingressats els clients. El màxim que es pot treure ara són 25.000 euros. Fins d’aquí un mes no es podrà retirar la integritat del que hi hagi en els saldos. Aquesta primera disposició per als nous migrats coincideix amb l’últim dipòsit establert per als primers clients de BPA que van van passar a Vall Banc. Va ser el mes de maig. La sortida de diners està sent molt important. I si no ho és tant és producte de les limitacions establertes i de les dificultats que posa el banc pont privatitzat perquè els clients puguin recuperar, primer, les seves posicions i reintegrar-les, després.

Comentaris

Trending