L'administració de BPA deixa de pagar la remuneració als treballadors prejubilats

Comentaris

Els prejubilats de Banca Privada d’Andorra sota la fórmula d’un contracte de teletreball acaben l’any contents com un gínjol. Irònicament, és clar. Els empleats passius, per dir-ho d’alguna manera, no han rebut la retribució d’aquest mes de desembre. Ni la rebran tampoc. O almenys aquesta és la voluntat de l’administració de BPA, segons que han manifestat fonts coneixedores de la situació, que no han sabut concretar, però, si la decisió afecta el conjunt global de prejubilats o només aquells que s’han mostrat més reticents a acollir-se al que pretén l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB).

L’AREB, com a òrgan de tutela de la intervinguda BPA, considera que aquells contractes de teletreball són il·legals per haver estat simulats. Una situació que ni de bon tros comparteixen les persones que s’hi van acollir, que han reiterat per activa i per passiva que la proposta laboral per retirar-se abans d’arribar a l’edat de jubilació era coneguda pel conjunt de la plantilla, que altres treballadors van descartar-la per estimar-se més continuar plenament actius, i que és un escenari que amb fórmules molt similars es dóna en la immensa majoria de les altres entitats bancàries del Principat. Un contracte, alhora, que no atorga cap benefici extra als treballadors que no s’hagin guanyat i que, per descomptat, té la seva cotització al dia amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).

Un altre element que algunes de les fonts consultades, en aquest cas properes al col·lectiu afectat, han destacat, és el fet que els responsables de l’AREB han convidat els afectats a buscar una sortida pactada. I que si no hi ha un acord per deixar sense efecte els contractes, aquest seria denunciat. “Si un contracte és il·legal és il·legal, sobre ell no es negocia un acord per deixar-lo sense efecte, per rescindir-lo, per dir-ho així”, han assegurat les fonts. Justament, el fet de deixar de pagar la remuneració que pertocava -per norma general els prejubilats rebien la transferència el dia 25 de cada mes- seria, segons algunes interpretacions, un element de força per tal que s’acullin al pacte ofert. Però no és aquesta la única opció possible.

Altres fonts han explicat que l’administració de BPA hauria comunicat als treballadors que es troben en la situació de prejubilació que no tenen intenció d’abonar ni un euro mes. I que la decisió els hauria estat explicada en una carta. Aquesta carta, però, com a mínim les fonts consultades properes al col·lectiu, no hauria arribat a la seva destinació i, en conseqüència, no se sap què hi diu. El que sí és clar que una part dels afectats, com a mínim, té intenció de denunciar la situació davant la inspecció de treball, primer, i, després, d’iniciar tantes accions judicials com sigui possible. Les mateixes fonts han recordat que si la carta que no ha arribat per ara a port fos la d’acomiadament, hauria d’anar acompanyada amb una liquidació que tampoc no tenen constància que s’hagi formalitzat.

Comentaris

Trending