L'absorció de tots els beneficis d'Andorra Telecom fa disparar el superàvit del Govern fins a 22,6 milions

Comentaris

L\'absorció de tots els beneficis d\'Andorra Telecom fa disparar el superàvit del Govern fins a 22,6 milions
L\'absorció de tots els beneficis d\'Andorra Telecom fa disparar el superàvit del Govern fins a 22,6 milions

L’absorció per part de l’executiu, en forma de dividends, de tots els beneficis obtinguts per Andorra Telecom durant el 2016 (32,3 milions) ha fet disparar el superàvit del Govern fins als 22,6 milions d’euros, un rècord gairebé absolut i que “ve a revertir una situació que s’havia anat enquistant durant més de quinze anys amb dèficits consecutius”, en paraules del ministre de Finances, Jordi Cinca, que s’ha encarregat de presentar les dades d’una liquidació pressupostària que Sindicatura ha ‘retingut’ perquè no arribés en els terminis legalment establerts als parlamentaris. El bon comportament de la recaptació fiscal, com ja va avançar l’Altaveu, ha estat també decisiva perquè s’hagi assolit el positiu resultat final.

L’exercici 2016, el Govern s’ha ‘embutxacat’ la totalitat dels guanys obtinguts per l’operadora de les comunicacions. Tradicionalment, l’executiu ‘agafava’ una tercera part a tot estirar, un percentatge que hauria estat suficient, ha recordat Cinca, per tancar la liquidació de manera equilibrada. El ministre ha tret ferro a aquesta circumstància i ha assegurat que el superàvit governamental “no és atribuïble” als dividends d’Andorra Telecom, encara que ha reconegut la transcendència que han tingut. També ha destaca Cinca, per exemple, els guanys obtinguts per la venda de col·leccions d’euros, que ha deixat 4,5 milions.

Les dues grans macromagnituds d’un pressupost reflecteixen en el cas dels comptes del Govern del 2016 uns ingressos de 438,7 milions d’euros i unes despeses de 416. D’aquí en surt el superàvit de caixa de 22,6 milions. El dèficit de gestió s’enfila als 38,8 milions, atès que les despeses financeres a les quals va fer front l’executiu l’exercici passat van arribar als 16,6 milions. Més enllà de dividends d’Andorra Telecom i de guanys per la venda d’euros, la recaptació fiscal va tenir durant l’any passat un molt bon comportament, millor del pressupostat. I que haurien deixat onze milions més que el 2015 quant a IRPF, deu més pel que fa a l’impost de societats, onze més per IGI i sis més en la taxa que grava el consum de tabac. 

L’únic gran impost que ha anat a la baixa, com ja es preveia per l’entrada en vigor del conveni de no doble imposició amb Espanya i França és el tribut que grava les rendes dels no residents. En xifres absolutes, els impostos indirectes han comportat a l’Estat 290,7 milions, 21 més que el 2015. En aquest capítol són molt importants l’IGI o, per exemple, la taxa sobre el consum de tabac, que va suposar uns ingressos de 107 milions. Els impostos directes van representar aquest últim exercici 83 milions d’euros quan l’any anterior n’havien deixat a les arques de l’Estat tot just 68. L’increment es deu a un millor comportament de l’IRPF, que va permetre ingressar 28,5 milions, i l’impost de societats, que va representar una recaptació de 40,8 milions.

Quant a les despeses, algunes de les principals partides són les referides al personal, que han passat de 100 milions a 105 producte de l’aportació que es fa al pla de pensions dels funcionaris, o les transferències de diversa naturalesa que l’Estat ha d’assumir, com ara la que serveix per sufragar el dèficit de la CASS i que s’ha estabilitzat per damunt dels 40 milions d’euros. Pel que fa a la inversió real, aquesta es va situar en 44,5 milions, quedant per sota del que seria recomanable.

Cinca ha remarcat que les xifres del 2016 consoliden el canvi d’una tendència històricament deficitària que havia comportat un creixement “incontrolat” de l’endeutament. Els darrers anys, ha remarcat el ministre de Finances, ja s’havia anat disminuint el dèficit i fins i tot, gràcies als ingressos patrimonials procedents d’Andorra Telecom, els resultats de gestió havien estat positius. No pas encara els de caixa, que continuaven suposant dèficits. “És inqüestionable el canvi de tendència”, ha remarcat el titular de Finances que ha destacat, encara més, que “un resultat d’aquesta solvència no l’havíem pogut presentar mai fins ara”.

Comentaris

Trending