La reducció de la base de cotització dels autònoms s’aplicarà per mensualitats naturals completes

Entra en vigor el decret que estableix els criteris d’interpretació i d’aplicació de les mesures que afecten la CASS

-
-
Aquest dilluns ha entrat en vigor el decret que estableix els criteris d’interpretació i d’aplicació de les mesures que afecten la seguretat social i, en concret, la reducció de la cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi i que inclou el finançament de la part empresarial de les cotitzacions de les persones assalariades.

Les persones interessades poden sol·licitar aquesta reducció de la base de cotització a partir de l’entrada en vigor de la llei, mitjançant el formulari facilitat per la CASS, que ha d’incloure una declaració autoresponsable. La reducció de la base de cotització s’aplica per mensualitats naturals completes. Si la sol·licitud es presenta abans del dia 15 d’abril del 2020, la reducció s’aplica al mes de març del 2020 i als posteriors en què estigui vigent aquesta mesura. Si la sol·licitud es presenta després del 15 d’abril del 2020 i abans del 15 de maig del 2020, la reducció s’aplica al mes d’abril del 2020 i als posteriors en què estigui vigent aquesta mesura, i així successivament.

Les persones que realitzen una activitat per compte propi i que han suspès completament l’activitat poden sol·licitar la suspensió temporal de la cotització prevista per l’article 10 de la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2. A aquests efectes, es considera que han suspès l’activitat, tot i estar autoritzades a obrir o estar sotmeses a un règim de guàrdies o permanències, totes les persones que realitzen una activitat per compte propi que així ho justifiquin.

Alguns dels continguts del decret ja els ha anat desenvolupant el ministre portaveu, Eric Jover durant les seves rodes de premsa diàries.

 

Comentaris

Trending