La pugna legal per la plataforma de Soldeu pot posar en perill la renovació de l'homologació de la pista de l'Avet

Comentaris

  • Aquest novembre venç l'homologació del traçat que hauria d'acollir la Copa del Món el 2019 i la FIS el sotmetrà a examen, oimés si s'hi fan canvis
  • La federació exigeix que qualsevol millora es faci d'estricta conformitat amb les lleis i reglamentacions nacionals i locals relatives al medi ambient
  • Quan hi ha modificacions en els espais que s'han d'homologar o re-homologar es demana un certificat que garanteixi el compliment de les normes ambientals
  • Veient els plets legals que s'acosten, es fa difícil que ningú pugui assegurar que s'adequa a la legislació si això, justament, segurament s'estarà debatent a la Batllia
Els plets legals derivats de la construcció de la plataforma esquiable de Soldeu podrien dificultar la renovació de l’homologació de la pista de l’Avet. Les homologacions que atorga la Federació Internacional d’Esquí (FIS) tenen, per dir-ho d’alguna manera, una data de vigència. Un període de caducitat. I cal re-homologar el traçat cada cert temps. El mateix passa si la pista, encara que amb autorització vigent, experimenta algun tipus de canvi, de modificació. En qualsevol cas, la FIS exigeix per a qualsevol homologació o renovació de la mateixa que la pista compleixi amb les lleis nacionals, especialment en matèria de medi ambient. Com que de ben segur que l’impacte ambiental que suposa la passarel·la s’acabarà judicialitzant, serà difícil no comunicar aquesta circumstància a la FIS, que n’haurà de prendre nota. Aventurar-se a pronosticar què pot passar seria una mica temerari, però les fonts consultades sí que han advertit que es donaran quatre circumstàncies que posen en risc que la FIS pugui renovar l’homologació. Resulta que, segons les fonts consultades properes al sector de l’esquí andorrà, la pista de l’Avet hauria de sotmetre’s el novembre vinent al procés de re-homologació. Li toca. A més, per aquelles alçades, si Ensisa compleix el que ha anat avançant, hi haurà en marxa les obres de construcció de la plataforma que suposen un canvi en el traçat de la pista. (Al novembre encara segurament no, però no es podrà pas deixar passar que la modificació està en camí.) La FIS exigeix que totes les millores es facin “de conformitat amb les lleis nacionals existents i les reglamentacions nacionals i locals relatives al medi ambient”. I sembla clar que si la pugna actualment existent es manté, és molt probable que l’impacte ambiental que suposa la infraestructura projectada s’estigui debatent en seu judicial. Per tant, ningú no podrà garantir a ciència certa que la passarel·la compleix les lleis mediambientals de l’Estat andorrà. Difícilment, doncs, cap responsable o representant de la pista de l’Avet (per tant, cap responsable d’Ensisa) no podrà signar el certificat que la FIS exigeix garantint que els canvis als quals se sotmet el traçat objecte d’homologació o renovació d’homologació compleix estrictament la normativa. Així ho estableix l’article 650.4.6 del Reglament dels concursos internacionals d’esquí de la FIS aprovat el juliol passat a Cancún. Un embolic més que està servit al tomb de la passarel·la calboniana les obres de la qual, en la seva primera fase, la del moviment de terres i excavació i fonamentació, haurien de començar aquest dimarts o, a tot estirar, en el decurs d’aquesta setmana. Aquesta és, almenys, la voluntat de la societat promotora de la plataforma esquiable. Ensisa ha de rebre, abans, els permisos escaients per part del Govern, que té sobre la taula les al·legacions presentades per la família Viladomat a l’exposició pública de l’estudi d’impacte ambiental. És possible que l’executiu decreti un desestimació exprés de les al·legacions i seguidament expedeixi els permisos escaients. Almenys això resulta de les paraules públicament exposades dijous passat pel director general d’Ensisa, David Hidalgo, que va insinuar en declaracions a Andorra Televisió que les autoritzacions ja estaven atorgades. Sia com vulgui, fonts properes a Saetde han assegurat que es fa molt difícil pensar que si l’executiu denega les al·legacions presentades pels accionistes majoritaris de la societat que gestiona les pistes del Pas de la Casa i Grau Roig i que encara avui continua sent sòcia d’Ensisa a Nevasa, la motivació donada convencerà la família Viladomat i aquesta no acudirà a la Justícia. Ben al contrari, les fonts consultades han donat pràcticament per fet que la judicialització de la causa ja s’està preparant i, no només això, si no que s’atacarà legalment cada pas que es vagi donant sempre que hi hagi marge per fer-ho. No es vol deixar ni un serrell solt que pugui servir o bé a Ensisa o bé al Govern o bé a tots dos i qui pugui venir més per trobar una via d’escapatòria i tirar endavant com aquell qui no vol la cosa. Més encara, és possible que quan la discussió sobre l’impacte ambiental de la plataforma arribi a la Batllia, s’hi adhereixi el col·lectiu ecologista Apapma. Amb tot, la FIS podria no retirar l’homologació però sí deixar-la en l’aire, suspesa. Amb la problemàtica que això podria suposar per a la celebració de la Copa del Món del 2019.

Comentaris

Trending