La pandèmia fa caure un 57% l'entrada de visitants durant el mes de març

L'arribada de vehicles per les dues fronteres disminueix un 53%

-
-
El març s'ha tancat amb 312.055 visitants, amb 168.212 excursionistes (53,9%) mentre que 143.843 són turistes (46,1%). La disminució és del 57% respecte de l'any passat tenint en compte l'impacte de la crisi sanitària en aquestes dades, tal com recull el departament d'Estadística del Govern. El nombre de turistes ha disminuït un 51,7%; seguint la mateixa tendència negativa, el nombre d’excursionistes ha davallat el 60,7%.

Pel país de residència, els visitants francesos presenten una variació negativa d’un 58,8%, seguit dels visitants espanyols amb 58,1% menys, i els visitants d’altres procedències amn un -46,8%.

Valorant les dades sense comptar els dies afectats per la Covid-19, el nombre de visitants ha disminuït un 20,7% en relació a l’any anterior. No obstant aquesta disminució de visitants, els turistes de procedència francesa registren un augment d’un 5,7% i els turistes d’altres procedències un 2,5% en relació al mateix mes de l’any anterior. Per país de residència, els visitants d’altres procedències presenten una disminució d’un 0,3%, i seguint la mateixa tendència negativa, els visitants espanyols i francesos disminueixen un 21% i un 26,6%, respectivament.

En relació a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 4,3%. Quant als turistes, durant els darrers dotze mesos han augmentat un 0,5% mentre que els excursionistes registren una variació negativa del 7,1%.Des de principis d’a ny els visitants disminueixen un 13,9% respecte al mateix període de l’any anterior. Els turistes presenten una disminució d’un 7,2% i, pel que fa als excursionistes, presenten la mateixa tendència negativa i disminueixen un 19,9%.

D'altra banda, el nombre de vehicles que ha entrat el mes de març  s'han situat en 167.063, fet que suposa una variació negativa respecte al mes de març de l’any anterior del 53,4%. El total de turismes presenta un decrement del 54,2% i el de vehicles pesants del 22,4%.

 

Comentaris (2)

Trending