La ‘nova’ junta electoral rebaixa els motius d’abstenció per evitar una altra ‘fiscalada’

Una de les primeres decisions del recentment recompost organisme de control de les eleccions ha estat modificar el seu propi reglament perquè sigui més complicat quedar apartat d’un afer

Tres de les components de la junta electoral (Maria Àngels Moreno, Sònia Baixench i Joana Mañas) a la sortida de la reunió d'aquest divendres.
Tres de les components de la junta electoral (Maria Àngels Moreno, Sònia Baixench i Joana Mañas) a la sortida de la reunió d'aquest divendres.
Les causes d’abstenció o recusació d’un membre de la junta electoral seran moltes menys que fins ara. Una de les primeres decisions adoptades per la recentment recomposta junta electoral ha estat modificar el seu propi reglament de funcionament i organització per tal de reduir les causes per les quals un dels integrants de l’organisme de control del procés electoral n’hagi de quedar fora. Vaja, que sigui més complicat que hi hagi una situació com la viscuda les darreres dues setmanes, en què a partir d’una decisió de la fiscalia referendada per la sala administrativa del Tribunal Superior van acabar plegant els tres batlles que formaven part de l’ens.

La junta electoral ara presidida per Maria Àngels Moreno ha modificat un article, concretament el segon del seu reglament, originalment aprovat l’any 2000, per deixar sense efecte la remissió que el reglament feia a les causes d’abstenció o recusació contemplades a la Llei qualificada de la Justícia. I, paral·lelament, en el mateix reglament, s’hi crea ara un nou capítol que estableix els motius que poden portar a les abstencions i, en cas que un component de la junta que hagués d’abstenir-se no ho faci, a la possibilitat que sigui recusat. El llistat de causes que poden portar a una abstenció són ara molt menors del que es preveu per a un jutge estricte.

I és que es considera que “no exercint la junta electoral una potestat jurisdiccional ni estant integrada en l’administració pública, el règim d’incompatibilitats dels seus membres no ha de replicar necessàriament les previstes en les respectives lleis reguladores, sinó que ha d’ajustar-se a les particularitats de la seva funció i tenir en compte que la multiplicitat d’interessos, persones, grups, associacions i partits polítics que participen o es veuen afectats, d’una manera o altra, en un procés electoral, no poden suposar un bloqueig funcional que faci estèril la seva existència”.

Així, a partir d’ara, els dos grans blocs de motivació que poden conduir a una abstenció o bé a una recusació seran tenir relació de matrimoni o situació de fet equivalent, o parentiu per consanguinitat o adopció fins al quart grau, o d’afinitat fins al segon grau, amb qualsevol de les persones que participin en el procés electoral; o estar denunciat, acusat o demandat per qualsevol de les persones que participin en el procés electoral, llevat que la denúncia, acusació o demanda no hagi estat admesa o hagi estat rebutjada per manca manifesta de fonamentació.

Per aquest motiu, serà més complicat o impossible poder justificar que deixés la junta, com ha passat aquests darrers dies, perquè ets el padrí de bateig del fill d’un candidat i, per tant, hi ha una manifesta amistat o perquè el teu superior en un moment donat ara resulta que concorre a les eleccions. Això, amb el reglament vigent fins avui (a partir de demà ja serà una altra cosa, entrarà en vigor en els termes explicats) era totalment justificat i factible. I els batlles que van veure’s molestos per l’assenyalament que el fiscal va fer sobre la seva companya van buscar la via per marxa de la junta raonadament i legalment.

Comentaris

Trending