La Justícia avala la llei que regula les pensions dels funcionaris fortament discutida pels sindicats

Comentaris

La Justícia avala la llei que regula les pensions dels funcionaris fortament discutida pels sindicats
La Justícia avala la llei que regula les pensions dels funcionaris fortament discutida pels sindicats

La sala administrativa del Tribunal Superior (TS) ha avalat la llei que regula les pensions dels funcionaris i que redueix sensiblement des de l’1 de juny del 2015 les històriques condicions de jubilació de què gaudien els treballadors públics. Els magistrats consideren ajustat a Dret, per exemple, que la llei tingui el rang de qualificada, una qüestió discutida al seu dia pels diversos sindicats de la Funció Pública, i, de fet, vénen a dir que els funcionaris podien tenir una expectativa de dret però mai un dret adquirit i, per tant, no es pot considerar retroactiva l’aplicació del nou marc legal.

El Superior es pronuncia en relació al cas d’una docent afiliada al Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP). De fet, qui pledeja formalment és el sindicat per compte d’una docent que, com altres treballadors públics, molt abans d’arribar a l’edat de jubilar-se (o de jubilar-se de forma anticipada en aquest cas) ja va anunciar la seva intenció de fer-ho. Donava per fet així la funcionària que se li havia d’aplicar la llei vigent en el moment de la sol·licitud. 

Quan la dona va arribar al moment de complir les condicions necessàries per poder plegar (62 anys d’edat i 30 anys de servei en aquest cas) la secretaria d’Estat de la Funció Pública li va reconèixer una prestació del 54% del darrer salari i no del 64% com pretenia i com li hauria pertocat amb la legislació ‘històrica’. I va ser la resolució de Funció Pública el que el SEP va atacar. 

En primer lloc, demanant als tribunals que promoguessin una qüestió prèvia d’inconstitucionalitat considerant que la llei no hauria de ser qualificada en no regular matèries subjectes, segons el sindicat, a la reserva de la llei de l’esmentat rang. També qüestionava la llei pel fet que la seva aplicació infrngia, a parer del SEP, “el principi de no retroactivitat de les normes que comporten efectes desfavorables”. La Batllia ja va dictar una sentència el 2 de maig passat desestimant les pretensions dels funcionaris. Ara el TS hi torna.

El Superior avala, d’entrada, que la llei sigui qualificada perquè entén que podria afectar, indirectament, l’article que diu que “tots els andorrans tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que determinin les lleis”. Alhora, recorda la sala que “l’adopció d’una llei qualificada no afecta cap dret del ciutadà, al contrari, aporta garanties suplementàries i, a més, es dicta en aquest cas per a modificar una norma anterior del mateix caràcter”.

Quan entra en el fons de la llei, i sense dir-ho explícitament, el TS dóna a entendre que la demanda de prejubilació feta amb molt marge de temps no comporta que s’hagi d’aplicar la legislació vigent el dia que es formula la sol·licitud, si no que cal atenir-se al dia que es compleixen els requisits necessaris per jubilar-se (o prejubilar-se, com és el cas) per determinar quin és llavors el marc normatiu en vigor i aplicar-lo. Per tant, ja s’està en la nova llei.

En el cas de la persona immersa en la demanda promoguda pel SEP li era d’aplicació una disposició transitòria pensada per a les persones que en entrar en vigor la llei estaven relativament a punt de complir amb els requisits per poder jubilar de forma anticipada si ho volien (el nou marc legal no permet prejubilar-se). El tribunal considera que “l’aplicació d’aquesta disposició no té un caràcter retroactiu sinó que és l’aplicació immediata de la Llei per les situacions futures”.

Quant al fet de si els funcionaris tenen drets adquirits o no, els magistrats inclouen en la seva sentència dictada el 16 de setembre i feta pública ara una frase que de forma tècnica ve a dir que no hi ha adquisició de drets: “Els funcionaris estan sotmesos a un estatut legal i reglamentari, no tenen un dret subjectiu adquirit al manteniment dels textos anteriors a l’entrada en vigor a la llei”. Per tot plegat, desestimen el recurs del sindicat i, per tant, avalen la llei que crea i regula les pensions de jubilació dels treballadors de la Funció Pública.

Comentaris

Trending